Czy coaching może być lekarstwem na stres?

Norweski Uniwersytet Nauk o Życiu UMB przeprowadził badania na temat wpływu coachingu na redukcję stresu. Wyniki okazały się bardzo zachęcające. Coaching redukował stres średnio o 18% już po 3 miesiącach stosowania.

U niektórych badanych uczestników coachingu obserwowano redukcję stresu aż o 47%!

Wyniki wskazywały, że badani po kilku miesiącach stosowania coachingu odczuwali wzrost wparcia od swoich kolegów, współpracowników i przełożonych. Ten czynnik został zidentyfikowany jako kluczowy w redukcji stresu i dodatkowo pozytywnie motywujący do dalszej pracy.

Badania wskazały też, że osoby korzystające z coachingu rzadziej doświadczały konfliktów, odczuwały mniejszą presję i większą kontrolę nad intensywnością swojej pracy.

Czy coaching może być lekarstwem na stres?

Korzyści z coachingu

Przeprowadzone w Norwegii badania pokazują również korzyści z coachingu wskazane przez respondentów:
  • 72% stwierdziło, że dzięki coachingowi potrafią lepiej określać działania priorytetowe
  • 79% czuje się lepiej przygotowanymi do podejmowania decyzji bazując na tym, co jest dla nich ważne
  • 81% określiło, że dzięki coachingowi osiągnęli głębsze zrozumienie myśli, działań, które dotychczas przeszkadzały w osiąganiu celów
  • 85%, że coaching przyniósł znaczące zmiany w ich życiu
  • 74% przyznało, że coaching zapewnił narzędzia i perspektywy pozwalające lepiej radzić sobie ze stresem.
Coaching to nie tylko droga do zawodowego i osobistego rozwoju. Okazuje się, że przynosi też bardzo podstawowe korzyści w radzeniu sobie z wyzwaniami życia codziennego i stresem, a co za tym idzie sprzyja zdrowiu.

Zadbaj o swój dobrostan!

Ramsoy, J. i Stover, S. (2005). Can Coaching Reduce the Incidence of Stress-Related Absenteeism?
 
Autor: Joanna Kozioł

Polecamy też:

Najnowszy artykuł