Zarządzanie własnymi emocjami w pracy

Świat biznesu wydaje się być zdominowany przez rozum – wszakże to co się liczy, to liczby, wykresy, logiczne argumenty. Tak jest jednak tylko pozornie.
W rzeczywistości, biznes przepełniony jest silnymi emocjami, wywołanymi podejmowanym ryzykiem, operowaniem dużymi sumami pieniędzy, nieustającą presją na wyniki czy koniecznością nawiązywania i utrzymywania licznych kontaktów z różnymi ludźmi.

Aby sprawnie funkcjonować w takim środowisku, realizować cele i odnosić sukcesy, niezbędne jest nauczenie się zarządzania własnymi emocjami. Ta umiejętność stanowi ważną składową inteligencji emocjonalnej. Według Daniela Golemana, najbardziej znanego naukowca zajmującego się tą tematyką, inteligencja emocjonalna odpowiada za ok. 80% sukcesu życiowego, w tym zawodowego.

Zarządzanie własnymi emocjami w pracy
 
Skoro mamy nauczyć się zarządzania własnymi emocjami, warto dowiedzieć się o nich coś więcej. Według LeDoux, emocje bądź uczucia są to procesy psychiczne, polegające na ustosunkowaniu się do przedmiotów, osób i zjawisk, stanowiące bezpośredni bodziec do działania świadomego bądź nieświadomego. Na przeżycie emocjonalne składają się zmiany fizjologiczne, ekspresja na twarzy i w ciele, procesy poznawcze (związane ze świadomością oraz oceną,) subiektywne doznanie oraz konkretne zachowanie. Zarządzanie emocjami wymaga więc wykształcenia umiejętności rozpoznawania i rozumienia zmian zachodzących w swoim ciele i umyśle pod wpływem określonych sytuacji oraz kierowania naszym zachowaniem będącym ich konsekwencją.
 
Pierwszy krok polega na zwiększeniu świadomości przeżywanych przez siebie emocji. W tym celu można wypisać na kartce typowe, powtarzające się sytuacje ze swojego miejsca pracy, a następnie zastanowić się:
  • jakie emocje mi wtedy towarzyszą?
  • w jaki sposób i czy w ogóle je wyrażam?
  • jak się wtedy zachowuję?
W ten sposób możemy na przykład uświadomić sobie, że w sytuacji stresowej krzyczymy na innych, nawet jeśli nie są oni powodem naszego zdenerwowania. Albo wręcz odwrotnie – przyjmujemy ‘kamienną twarz’ i izolujemy się od innych osób.
 
W drugim kroku warto zwrócić uwagę na nasze myśli i nauczyć się na nie wpływać. Bowiem to, jakie i jak silne emocje przeżywamy, zależy w dużym stopniu od naszej interpretacji danej sytuacji. Przykładowo, jeśli na korytarzu w biurze spotykamy naszego przełożonego, chcemy się z nim przywitać, lecz ten mija nas bez słowa, to możemy sobie pomyśleć „Pewnie nie spodobał mu się mój ostatni raport z realizacji wspólnego projektu. Na pewno na następnym zebraniu dostanę od niego reprymendę, może też obniżyć mi premię”. Taka interpretacja sytuacji najprawdopodobniej spowoduje, że się zdenerwujemy i do końca dnia pracy trudno będzie się nam zabrać za realizację swoich zadań. Możemy jednak sobie pomyśleć „Wyglądał, jakby był pogrążony we własnych myślach i prawdopodobne mnie nawet nie zauważył. Pewnie musi podjąć ważne decyzje związane z realizacją naszego projektu”. Takie postawienie sprawy raczej nie wzbudzi w nas silnych emocji i nie zakłóci rytmu naszej pracy.
 
Kolejny krok to zwrócenie uwagi na sygnały, jakie wysyła nasze ciało i odpowiednie zareagowanie na nie. W wyniku silnych emocji możemy czuć ucisk w żołądku, mieć spłycony oddech czy mocno napięte mięśnie karku. Choć na pojawienie się konkretnych reakcji fizjologicznych raczej nie mamy wpływu, możemy nauczyć się je neutralizować i uspokajać nasze ciało. W tym celu pomocne są przeróżne techniki oddechowe, ćwiczenia odprężające czy techniki relaksacyjne. Zajmują one niewiele czasu i nie wymagają specjalnego sprzętu – dzięki temu mogą zostać wykonywane nawet podczas przerwy w pracy. Zaś ich regularne stosowanie pozwala osiągnąć równowagę pomiędzy sferą emocjonalną, ciałem i umysłem.
 
Podsumowując, jeśli chcemy zdobyć umiejętność zarządzania własnymi emocjami, powinniśmy zwiększyć świadomość przeżywanych przez nas emocji, nauczyć się analizować sytuacje, w których się pojawiają, a także wypracować sposoby ich adekwatnego wyrażania oraz uspokajania naszego ciała i umysłu. Dzięki temu będziemy lepiej czuli się sami ze sobą, staniemy się bardziej efektywni w wykonywaniu swoich zadań oraz łatwiej będzie nam nawiązywać i utrzymywać pozytywne relacje z innymi ludźmi.
 
 
Najnowszy artykuł