Efektywność osobista

« 1 2 3 »

Gdy robisz wszystko inne, byleby nie zacząć robić tego, co powinieneś

Gdy robisz wszystko inne, byleby nie zacząć robić tego, co powinieneś

To czytanie książki, usuwanie kamienia z czajnika, porządkowanie rzeczy na półkach… według kolorów, ostrzenie ołówków, to spędzenie pół godziny na szukaniu długopisu, a potem kolejnych 10 minut na rozkręcaniu i skręcaniu go…,
Autor: Joanna Kozioł
Garść korzyści z wprowadzenia NonViolent Communication w firmie i organizacji

Garść korzyści z wprowadzenia NonViolent Communication w firmie i organizacji

NVC (NonViolent Communication czyli Porozumienie Bez Przemocy) coraz częściej leży w sferze zainteresowania osób decyzyjnych w firmach i organizacjach, które decydują się wprowadzać tę ideę do swoich zespołów. Coraz więcej osób, widzi korzyści z porozumiewania się bazującego na NVC.
Autor: Ewa Nieć
Jaki klimat sprzyja twórczości w organizacji?

Jaki klimat sprzyja twórczości w organizacji?

Kreatywny pracownik poszukiwany… Takie oczekiwania ma praktycznie każdy rekruter i dobrze, bo w dzisiejszych czasach kreatywność jest w cenie. Pytanie natomiast, co w organizacji? Jaka jest prawdziwa przestrzeń dla kreatywności i czy firma jest faktycznie gotowa na innowacje?
Autor: Kinga Bujalska
Po co kreatywność w biznesie?

Po co kreatywność w biznesie?

Pracujemy coraz dłużej w stosunku do cyklu całego życia człowieka, pracujemy także coraz więcej, ponieważ wydłużają się godziny przepracowane w tygodniu.
Autor: Kinga Bujalska
Czy stres może być Twoim sprzymierzeńcem?

Czy stres może być Twoim sprzymierzeńcem?

Nie jest prawdą, że stres zawsze będzie powodował pogorszenie się naszego samopoczucia i prowadził do chorób. Stres bowiem powodować może nie tylko reakcje destrukcyjne, ale może prowadzić również do procesów adaptacyjnych lub reakcji obronnych, które pozwalają człowiekowi doskonale radzić sobie w sytuacjach stresowych.
Autor: Wacław Kisiel-Dorohinicki
Między życiem prywatnym a pracą: co się dzieje, jeśli pracownik nie odreaguje?

Między życiem prywatnym a pracą: co się dzieje, jeśli pracownik nie odreaguje?

Dążenie do maksymalizacji efektywności pracy w wielu firmach przybrało formę nadmiernej eksploatacji pracowników. Obecnie wiążą się z tym dwa podstawowe problemy, a w zasadzie dwa różne opisy tego samego zjawiska, czyli stresu, którego pracownik z braku czasu nie jest w stanie odreagować.
Komunikacja – nie zawsze łatwa, zawsze opłacalna

Komunikacja – nie zawsze łatwa, zawsze opłacalna

Od jakiegoś czasu bardzo dużo uwagi poświęca się problemowi komunikacji w organizacji. Proces ten stał się centralnym punktem kilku ważnych teorii zarządzania personelem, a brak prawidłowego przepływu komunikatów jest jedną z najczęściej diagnozowanych przyczyn nieefektywności ekonomicznej organizacji.
Kreatywność i innowacyjność pracowników

Kreatywność i innowacyjność pracowników

Kreatywność i innowacyjność są pojęciami znaczeniowo bliskimi, ale jednak nie tożsamymi. Obie te cechy są pożądane u pracowników nowoczesnych firm, a w pełni wykorzystane dzięki odpowiedniej metodzie zarządzania personelem mogą przynieść same korzyści.
Zarządzanie stresem w pracy

Zarządzanie stresem w pracy

Jaki jest typ Twojej osobowości A, B, C… a może D?
Autor: Wacław Kisiel-Dorohinicki

« 1 2 3 »

Najnowszy artykuł