Szanujesz czas odbiorcy Twoich prezentacji?

Cenisz swój czas?

A czas odbiorcy Twoich prezentacji?

Prezentacja w życiu firm jest wszechobecna. Żyjemy w erze prezentacji i to użyteczne narzędzie komunikacji zdominowało proces porozumiewania się. Choć prezentacje są tak popularne coraz częściej są zmorą zarówno dla prezenterów jak i dla odbiorców. Prezentacje bowiem pochłaniają cenny czas: prezentera potrzebny na przygotowanie oraz prowadzenie ale przede wszystkim odbiorców (klientów czy współpracowników) potrzebny na jej wysłuchanie. Prowadzeniu prezentacji towarzyszą także niechciane emocje. Stres prezentera związany z przygotowaniem i wystąpieniami a w przypadku odbiorców niechciana nuda i złość, kiedy orientują się, że poświęcili czas na coś co nie ma dla nich istotnego znaczenia. Te i wiele innych przyczyn wpływa na to, że aktualnie prezentacje w wielu firmach są zmorą. Z szansy na skuteczną komunikację stają się zagrożeniem efektywności.

Kiedy prezentacja staje się unikalną szansą na osiąganie lepszych rezultatów?

Jedynie wtedy gdy są użyteczne zarówno dla odbiorców jak i prowadzących je osób. Dla prowadzących oznacza to, że są istotnym elementem wpływu na odbiorcę, skłaniają ich do pożądanych zachowań, do motywują do oczekiwanych decyzji. Dla odbiorcy prezentacja jest użyteczna gdy jest sposobem na pozyskanie ważnych i unikalnych informacji umożliwiających szybsze podjęcie właściwych decyzji. Jeśli w dodatku pozyskiwaniu temu towarzyszy przyjemność odkrywania z prezenterem nowych informacji wówczas czas poświęcony na prezentacje nie będzie uznany za stracony.

Jak osiągnąć taki rezultat?

Kluczem nie są same informacje prezentowane odbiorcy. Te odbiorca może uzyskać na wiele innych sposobów. Krytyczne jest to jakie będą miały znaczenie dla odbiorcy. Jakie one same i sposób ich prezentowania wzbudzą emocje. Każda prezentowana informacja, towarzyszący im sposób prezentacji ma wzbudzać w odbiorcy określone i zaplanowane przez prezentera emocje. Najważniejsze z nich to pozyskanie uwagi, zainteresowania, budzenie nadziei na skuteczniejsze realizowanie celów. Czasem niepokój podważający status quo, częściej kreowanie przekonania że lepsza przyszłość jest w zasięgu możliwości oraz pewności, że zmiana którą proponujemy będzie najwłaściwszą decyzją. Emocje jakie prezentując prowokujemy u odbiorcy finalnie mają oczarować możliwościami jakie mu proponujemy i zbudować motywacje do pożądanych zachowań.

Czy prezentacje, o których myślisz, mają taką charakterystykę?

Osiągasz dzięki nim pożądany efekt?

Większość prowadzących prezentacje ma niewystarczające kompetencje komunikacyjne. Prowadzący często są ekspertami w swojej dziedzinie, znają także podstawy edycji slajdów ale poza tym posługują się raczej intuicją wspieraną nawykami czy utartymi firmowymi zwyczajami. Czy to wystarczy by oczarować odbiorców? Czy to wystarcza by wywierać pożądany wpływ?

Niezbędne jest właściwe przygotowanie prezentacji, elastyczność w realizacji postawionych celów a przede wszystkim odpowiadanie na oczekiwania odbiorców. Dzięki temu mamy szanse na efekt zaangażowania odbiorców w przebieg całej prezentacji. Sprzyja temu swoboda bycia, naturalność i umiejętność kierowania swoimi emocjami swoimi. Tak pożądana przez prowadzących prezentacje.

Jeśli zatem:

  • przygotowanie i prowadzenie prezentacji kosztuje Cię sporo nerwów,
  • odbiorcy nie zawsze reagują tak jak byś tego oczekiwał a bywa, że nie rozumiesz ich zachowania i decyzji częściej niż oczekujesz pojawiają się trudni uczestnicy, którzy wytrącają Cię z równowagi zadając niełatwe pytania,
  • bywa, że chcesz jak najszybciej dobrnąć do końca, gdzie będziesz mógł spytać: „Czy macie Państwo pytania?” ale w odpowiedzi słyszysz znamienną ciszę,
  • albo też z Klienci mówią „świetna prezentacja” – chwalą Cię, ale potem … nie decydują się na zakup lub milczą przez długie tygodnie

A jednocześnie jesteś przekonany, że rezultaty prezentacji mogą być zdecydowanie lepsze tylko nie wiesz co zrobić by tak było zapraszamy na szkolenia z prezentacjikonsultacje prezentacji a także indywidualne szkolenie czy coaching umiejętności wystąpień publicznych.

Jeśli nie jesteś dumny ze swoich wystąpień, odczuwasz frustracje nieosiągając celów i chcesz osiągać więcej – zmień to.

Prowadząc prezentacje tak jak do tej pory, nie możesz się spodziewać lepszych efektów. Jak wielkie koszty jesteś w stanie jeszcze ponosić nie zmieniając nic w tym zakresie?

Czy warto?