Pobierz ofertę wdrożenia
Wyróżniającego Standardu Obsługi Klienta

Interesuje Nas wdrożenie Standardu Obsługi Kienta
Korzyści z wdrożenia Wyróżniajacego Standardu Obsługi Klienta:     Firma zyskuje wzrost dochodów i zysków, a także:
 • Wprowadzenie "szytych na miarę" i Wyróżniających Standardów Obsługi Klienta
 • Doskonalenie procesu obsługi Klienta
 • Wzrost poziomu umiejętności pracowników pierwszej linii i menedżerów
 • Usprawnienie komunikacji wewnątrz firmy
 • Wzrost motywacji do troski o Klienta - wzmocnienie postaw pro-klienckich
 • Zaszczepienie mechanizmu doskonalenia funkcjonowania firmy
 • Wyższą jakość obsługi Klientów
 • Wzrost retencji Klientów
 • Wzrost wartości Klienta (Live Time Value)
 • Wzmocnienie siły marki
 • Trwałą i trudną do skopiowania przez konkurencję przewagę rynkową
"Konsultanci ProOptima przygotowali szczegółowy plan działania i przeprowadzili zespół zarządzający przez trudny proces wdrażania Standardów Obsługi Klienta w firmie Carlsberg Accounting Service Centrer.
Poprzez umiejętną współpracę z pracownikami naszej firmy, oraz dzięki ogromnemu wsparciu merytorycznemu, wiedzy eksperckiej i doświadczeniu (...) udało się nam wspólnie opracować Standardy Obsługi Klienta, przeszkolić pracowników oraz spowodować, że standardy stały się stałym elementem naszej kultury naszej pracy."


Magdalena Dzikowska
HR Manager  Carlsberg Accounting Service Centre​