Pobierz ofertę AC/DC

Interesuje Nas oferta AC/ADC
3 korzyści biznesowe z AC/DC:   
 
Assessment/Development Center to:
 
  • Minimalizacja ryzyka kosztownych błędów powstających na skutek nietrafnej selekcji i nieprawidłowych decyzji rozwojowych;
  • Przyspieszenie czasu selekcji kandydatów/pracowników o pożądanych cechach, kompetencjach, potencjale;
  • Dostarczenie obiektywnych informacji o aktualnych kompetencjach kandydatów/pracowników oraz o lukach kompetencyjnych.
  • Rzetelność
  • Bezpieczeństwo
  • Łatwiejsze decyzje personalne
  • Wyłowienie ukrytych talentów
  • CSR i Employer Branding
  • Poznanie ukrytej motywacji
  • Oszczędność czasu