O nas

Od 2006 roku pracujemy z menedżerami i specjalistami, którzy mają odwagę coś w sobie zmienić.
Podczas szkoleń warsztatowych stwarzamy przestrzeń umożliwiającą poznanie swoich nawyków w spostrzeganiu, myśleniu i zachowaniach komunikacyjnych. Inicjujemy zmianę sposobu myślenia, a w dalszej kolejności pomagamy kształtować konstruktywne nawyki komunikacyjne: u menedżerów coachingowy styl zarządzania, działom HR pomagamy stać się partnerami biznesowymi menedżerów, z którymi współpracują. Wszystkim pracownikom podpowiadamy jak ukształtować pro-kliencką postawę wobec Klientów zewnętrznych i wewnętrznych oraz jak zwiększać skuteczność osobistą w osiąganiu rezultatów. Dowód? Referencje zadowolonych Klientów i fakt, że większość z nich wraca do nas i korzysta z kolejnych szkoleń.

Naszym priorytetem jest zmiana w zachowaniu i postawie uczestników, a nie ich zadowolenie podczas szkolenia. Nie chcemy zadowalać uczestników. Chcemy, by zmieniali swoje zachowania, by wdrażali zdobywaną wiedzę i rozwijane umiejętności w praktyce. Dlatego wprowadziliśmy w standard cykli szkoleniowych i programów rozwojowych kontrolę wdrożenia. Projekty szkoleniowo-wdrożeniowe są bowiem inwestycją, która ma doprowadzić do realnej, a nie tylko potencjalnej zmiany w zachowaniach uczestników. Uczestnicy naszych szkoleń wychodzą poza strefę komfortu. Czasami oznacza to, że nie są zadowoleni. Jednak prowokujemy ich do przejęcia odpowiedzialności za swój rozwój i... zaczynają działać: wyznaczają sobie nowe cele, stopniowo zmieniają nawyki, nabywają kompetencje, które wcześniej wydawały się być poza ich zasięgiem. Wymaga to jednak ścisłej współpracy z uczestnikami, przełożonymi uczestników i działem HR. Bez tej współpracy szkolenia nadal będą jedynie inspirować. Czy to Ci wystarcza?

Czy masz odwagę zostać naszym Klientem?

U pracowników pierwszej linii kontaktu z Klientami doskonalimy umiejętności obsługi Klienta, a u kadry kierowniczej - umiejętności menedżerskie.

Nowych menedżerów uczymy jak stawać się świadomymi liderami, którzy angażują swoją energię w to, co najważniejsze przy przewodzeniu małym zespołom, a przy tym budują swój autorytet i kształtują indywidualny styl zarządzania.

Doświadczonym menedżerom poprzez coaching i zaawansowane szkolenia menedżerskie pomagamy zweryfikować swoje postawy i nawyki w myśleniu i działaniu oraz zmienić je na bardziej produktywne. Inspirujemy ich do tego, by stali się menedżerami coachami - za którymi zespoły podążają, a pracownicy angażują się w realizację nawet najambitniejszych celów. Podpowiadamy jak kształtować postawę nowoczesnego szefa, który zarządza sercami i umysłami pracowników, a nie tylko ich rękami do pracy.

Działy HR wspieramy w budowaniu kultury otwartej komunikacji wewnątrz firmy oraz produktywnych relacji w zespołach, które lepiej współpracując osiągają więcej.

Wszystkim pracownikom pomagamy zwiększać skuteczność osobistą w osiąganiu rezultatów. Każdy człowiek jest bowiem obdarzony unikalnymi talentami, które może rozwijać (poprzez właściwie prowadzony trening), a następnie wykorzystywać z korzyścią dla firmy, w której pracuje.

Specjalizacja

Naszą domeną jest kształtowanie postaw pro-klienckich i doskonalenie umiejętności decydujących o wyróżniającej jakości obsługi Klienta, dzięki której firma buduje trwalszą, unikalną wobec rynkowych rywali i trudną do skopiowania przewagę.

Większość firm skupia się pozyskiwaniu Klientów. Krytyczne dla nich są więc umiejętności handlowców i menedżerów sprzedaży. Co jednak dzieje się z już zdobytymi Klientami? Wiele firm traci ich bezpowrotnie, a wraz z nimi pieniądze. Te, które zainwestowali w pozyskanie Klientów i te, które ci Klienci mogliby przynieść do firmy, gdyby byli lojalni. Ten proces dominuje w polskich firmach. Straty z tytułu niewłaściwej obsługi Klienta, w rodzimych firmach, sięgają 8,8 mld euro! Rocznie. Zatrważająca kwota prawda?

Tymczasem obsługę Klienta często postrzega się jako źródło kosztów i zdecydowana mniejszość polskich firm inwestuje w już zdobytych Klientów. I to pomimo powszechnej wiedzy na temat tego, że koszt związany ze zdobyciem nowego Klienta jest większy (nawet 500-krotnie) od obsługi już zdobytych Klientów. Nadal jedynie garstka menedżerów myśli i działa długoterminowo – walcząc nie o bieżący wynik, a o trwałość biznesu. Wyjątkiem są prezesi, właściciele firm lub menedżerowie, którzy są przekonani, że warto walczyć o lojalność Klienta, bo to się opłaca. Nasza oferta jest skierowana głównie do tych menedżerów, dla których konieczność dbania o Klientów jest oczywista i szukają sposobów na to, jak zrobić to skutecznie i optymalnie kosztowo.

Czego możesz się spodziewać decydując się na rozpoczęcie współpracy właśnie z nami?
 

Realizacji nowych inicjatyw wzmacniających lojalność pozyskanych już Klientów. Do tego potrzebne są zmiany. Zakres tych zmian może ograniczać się do rozwoju nowych kompetencji (obsługowych i menedżerskich), kształtowania nowej postawy (pro-klienckiej), ale może także obejmować budowę i wdrożenie nowej wizji funkcjonowania biznesu skoncentrowanego na Kliencie - wdrażaniu Systemów Obsługi Klienta. Lojalność Klienta to bowiem wypadkowa jakości funkcjonowania całej organizacji, a nie tylko Działu Obsługi Klienta. Nowa wizja funkcjonowania biznesu wymaga bardzo często zmiany stylu zarządzania, a szerzej zmiany kultury organizacyjnej. Niezależnie od skali działań, każda z tych inicjatyw może pomóc skuteczniej zadbać o już pozyskanych Klientów. We wszystkich przypadkach jesteśmy do dyspozycji.

Dlaczego to właśnie nam możesz zaufać?

Od 2006 roku stawiamy sobie za cel zdobywanie, weryfikowanie a potem upowszechnianie wiedzy o sposobach i narzędziach umożliwiających koncentrację na najważniejszym zasobie firmy – Kliencie. Przez te lata zrealizowaliśmy: wdrożenia Standardów Obsługi Klienta, szkolenia warsztatowe kształtujące kompetencje obsługowe i menedżerskie, budowaliśmy narzędzia pomiaru satysfakcji Klienta, doradzaliśmy i wdrażaliśmy projekty zmiany stylu zarządzania i kultury organizacyjnej. Wiedzę czerpiemy z wielu źródeł: nowoczesnego marketingu, psychologii poznawczej, społecznej, ewolucyjnej i neuroekonomii. Uczymy się także od naszych Klientów. Zgromadzone zasoby wiedzy i zweryfikowane praktyki efektywnego dbania o Klientów są do Państwa dyspozycji. Sami zdecydujecie, na jaką skalę zechcecie je wykorzystać.

W grudniu 2016 roku ProOptima przeszła pomyślnie audyt certyfikacyjny SUS.2.0.

Certyfikat SUS 2.0 Certyfikat jest gwarancją, że legitymująca się nim firma oferuje najwyższej jakości usługi szkoleniowo-doradcze.