Badanie NPS


Badanie nps - poznaj opinie swoich klientów
Badania satysfakcji Klienta to dla wielu firm udręka. Trudno buduje się dobrą, kompleksową ankietę. Jeszcze więcej problemów przysparza realizacja badania w oparciu o 2 czy 3 stronicową litanię pytań. Klienci raczej nie chcą uczestniczyć w tym rytuale. Oceniają więc obsługę pobieżnie lub są zbyt uprzejmi – zawyżają ocenę, bo nie chcą robić przykrości badającym. Takie „nawet dobre” wyniki tworzą jednak iluzję. Menedżerowie są zadowoleni, że satysfakcja Klienta pozostaje na wysokim poziomie, ale firma finalnie traci na tym najwięcej. Niewłaściwa interpretacja sytuacji sprawia, że firma nie podejmuje na czas koniecznych działań, by zatrzymać ważnych dla niej Klientów.

Badanie net promoter score

Jak się przed tym zabezpieczyć? Warto stosować badanie NPS >>
 
Najnowszy artykuł