Net Promoter Score

NPS, czyli Net Promoter Score™*, to wskaźnik, który ukazuje związek między tempem wzrostu organizacji a poziomem satysfakcji konsumenta. Został stworzony przez Fredericka F. Reichhelda i pozwala w sposób syntetyczny określać poziom lojalności – prognozować zachowania Klientów w przyszłości.

Dowiedz się więcej o NPS >>
 
*“Net Promoter” is a registered trademark of Fred Reichheld, Bain & Company and Satmetrix

Oferta usługi Wdrożenia Standardu Obsługi Klienta - od ProOptima
POBIERZ ofertę badania NPS >>

 
Proszę o więcej informacji
Najnowszy artykuł