Customer Experience

Zarządzanie Doświadczeniem Klienta (Customer Experience Managment – CEM) zwiększa w sposób wyraźny przewagę konkurencyjną i pozwala budować lojalności Klientów. Przy tym podejściu sama obsługa Klienta stanowić będzie wartość dla Klienta, za którą klient chętnie płaci.
Czym jest Customer Experience?
  • Kompleksowe podejście do kształtowania wszystkich doświadczeń i przeżyć Klienta w kontakcie z firmą.
  • Przejęcie kontroli nad aspektami, które dotąd pozostawały w rękach zaangażowanych pracowników bezpośrednio kontaktujących się z Klientami oraz zdystansowanych menedżerów – widzących jedynie słupki i gubiących perspektywę pojedynczego Klienta.
Najnowszy artykuł