CJM

Customer Journey Map

Poznaj doświadczenia Twojego Klienta!

Za utratę Klienta lub jedynie ryzyko odejścia odpowiada nie tylko dział obsługi Klienta, ale cała firma. Klient bowiem ma styczność z wieloma osobami i miejscami, które determinują jego doświadczenie z marką. To właśnie emocja wywołana podczas odwiedzin strony www na smartfonie lub gest i słowa ochroniarza może ostatecznie skłonić Klienta do porzucenia marki. Czy wiesz czego doświadcza Wasz Klient, jakie emocje przeżywa w różnych miejscach kontaktu z firmą? Jak zaczyna i czym kończy swoją podróż poprzez firmę?

Odpowiedź na te pytania jest kluczem do budowania strategii wyróżniającej obsługi. Obsługi, która daje szansę na budowanie przewagi konkurencyjnej opartej nie o cenę, ale o jakość przeżyć i doświadczeń Klienta. To wyraźny krok do Customer Experience Managment. Jak ją uzyskać?

Mapa Podróży Klienta

Użytecznym i przejrzystym narzędziem jest Mapa Podróży Klienta (Customer Journey Map), która pozwala dokładnie zidentyfikować wszystkie składowe, ocenić jakość aktualnie dostarczanych doświadczeń Klienta i wreszcie uporządkować przebieg aktualnej podróży Klienta poprzez wszystkie punkty styku (touch points) z Twoją firmą.

Oferta usługi Wdrożenia Standardu Obsługi Klienta - od ProOptima
POBIERZ ofertę Customer Journey Map >>
Proszę o więcej informacji
Najnowszy artykuł