NPS

NPS, czyli Net Promoter Score™*, jest wskaźnikiem ukazującym relację między tempem wzrostu organizacji a poziomem satysfakcji Klienta. Pozwala określać poziom lojalności Klientów i dzięki temu przewidywać ich zachowania w przyszłości.

Dowiedz się więcej o NPS >>
 
*“Net Promoter” is a registered trademark of Fred Reichheld, Bain & Company and Satmetrix

Oferta usługi Wdrożenia Standardu Obsługi Klienta - od ProOptima
POBIERZ ofertę badania NPS >>


 
Proszę o więcej informacji
Najnowszy artykuł