Manager as Developer

 Proces wdrażający coachingowy styl zarządzania

Czy menedżerowie w Twojej firmie prowadzą rozmowy rozwojowe np. oceniające, wspierające realizację celów lub dające informację zwrotną? Czy wiedzą, jakie pytania mogą przynieść najlepsze efekty takich rozmów?

Wielu menedżerom wydaje się, że prowadzą otwarty dialog, tymczasem nieustannie sugerują, oceniają i naciskają na akceptację swoich propozycji. Niestety, często nie mają pełnej świadomości tego, jak naprawdę wpływają na swych pracowników. Aby coś zmienić trzeba zacząć od sposobu myślenia, nawyków komunikacyjnych a szerzej postawy menedżera. W jej budowaniu pomaga zaplanowany proces szkoleniowo-wdrożeniowy. Proces rozwijania kompetencji menedżerskich w kierunku inspirującego przywództwa wykorzystuje sprawdzone narzędzie coachingowe. Umożliwia wdrożenie jednolitego podejścia i standardów coachingowych w zakresie kierowania zespołem.

Coaching menedżerski (ang. manager as a coach) to najprościej mówiąc styl zarządzania oparty na zadawaniu pytań: mocnych, sensownych, inspirujących, a nie na wydawaniu pracownikowi poleceń czy ocen. Zamiast instrukcji mniej lub bardziej dyrektywnej mamy wzmacnianie pewności pracownika i inspirowanie do podejmowania aktualnych wyzwań w pracy. Szef nigdy nie będzie coachem, w sensie dosłownym, ale może stosować coachingowy styl zarządzania - czyli pytania i struktury rozmów, które zmieniają optykę sytuacji, budują zaangażowanie i motywację, wzmacniają pewność siebie u doświadczonego już pracownika. Finalnie chodzi o to, by pracownicy stawali się bardziej samodzielni i zaangażowani.

Zainspirujcie podwładnych do poszukiwania nowych rozwiązań!

 

Wdrożenie projektu rozwojowego, które skutkuje stosowaniem nowego stylu zarządzania daje spektakularne efekty:

 • zdecydowanie szybszy i bardziej efektywny rozwój pracownika,
 • wzrost satysfakcji pracownika z samodzielnie zrealizowanych celów i zadań,
 • wyższa efektywność działań rozwojowych np. wdrożenia zmian inicjowanych na szkoleniach,
 • niższe koszty szkoleń (menedżerowie rozwijają pracowników),
 • mniejsza rotacja,
 • wzmocnienie poczucia odpowiedzialności i zaangażowania,
 • większa motywacja do pracy,
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości (pewności siebie) u pracowników menedżera coacha.


Etapy projektu:

 1. Spotkania z HR doprecyzowujące potrzeby / oczekiwania Klienta dotyczące projektu.
 2. Spotkania z Uczestnikami doprecyzowujące ich potrzeby.
 3. Przygotowanie szczegółowego programu zajęć i prezentacja programu HR.
 4. Trzygodzinny warsztat dla Sponsorów Projektu (Zarząd*).
 5. Kick off meeting dla wszystkich uczestników procesu.
 6. Cykl warsztatów szkoleniowych.
 7. Spotkanie Peer-to-Peer – praca uczestników monitorowana przez trenerów.
 8. Self - learning – praca uczestników monitorowana przez trenerów.
 9. Spotkania indywidualne z Coachem - coaching indywidualny.
 10. Podsumowanie procesu dla HR.

Mierniki efektów procesu:
Do wspólnego ustalenia ze Sponsorami Projektu. Proponujemy:

 • Ocena 360 badająca kompetencje menedżerskie (wykonana dwukrotnie – przed i po procesie rozwoju)
 • Ocena roczna
 • Badanie zaangażowania (jeśli taki proces jest w firmie)
 • Realizacja Indywidualnych Planów Rozwojowych
Proszę o więcej informacji
Najnowszy artykuł