Standardy Obsługi Klienta – wdrażanie

Nie jest łatwo zdobyć wierność dzisiejszych Klientów. W warunkach silnej konkurencji firmy składają obietnice, które potem trudno im spełnić. Łatwo o rozczarowanie Klienta, a to dużo kosztuje.

Klienci mogą wybaczyć potknięcia, ale nie wybaczają powtarzających się problemów w obsłudze i braku szacunku wobec siebie. Przeszkolenie osób z pierwszej linii kontaktu z Klientem nie wystarcza. Potrzebna jest jakościowa zmiana organizacyjna.

Co możesz z tym zrobić?

Ambitnym menedżerom, którzy chcą rozwijać firmę i zyskać przewagę na konkurencyjnym rynku, proponujemy wdrożenie Wyróżniającego Standardu Obsługi Klienta (SOK). Wdrożenie to jest projektem rozowjowym - bo nie tylko doskonali kompetencje obsługi, ale rozwija całą organizację. 

Wdrożenie SOK polega na realizacji procesu doskonalenia całej firmy, dzięki któremu zachodzi zmiana jakościowa.  W efekcie zwiększa się skuteczności firmy w pozyskiwaniu lojalności Klientów, którzy nie tylko nie odchodzą od firmy, ale stają się jej apostołami.

Schemat wdrożenia Standardu Obsługi Klienta
Wypracowanie systemowych rozwiązań oznacza zdefiniowanie Standardu Obsługi Klienta, wskaźników jakości obsługi, identyfikację wąskich gardeł związanych z obsługą oraz ich eliminację, a także opracowanie i wdrożenie procedur zapewnienia pożądanej jakości obsługi Klienta.

Proszę o więcej informacji
Najnowszy artykuł