Cykle szkoleniowe

Doskonalenie kompetencji to proces złożony i rozłożony w czasie. By efektywnie realizować budżety szkoleniowe warto realizować cykle szkoleniowe, które gwarantują kontrolę nad uruchamianymi na poszczególnych szkoleniach zmianami w zachowaniach. Warto, by inwestycja w rozwój kompetencji pozwalała na kontrolę zwyczajowego wąskiego gardła pojedynczych szkoleń - wdrożenia wiedzy i umiejętności.

Badania i doświadczenie w realizacji cyklów szkoleniowych jednoznacznie wskazują, że zmiana zachowań wymaga czasu i zaangażowania uczestników szkoleń. Oba czynniki są uwzględnione podczas realizacji cyklu „szkolenie – przerwa (praca) – szkolenie – przerwa (praca) – szkolenie”.Cykle szkoleniowe mogą trwać od 4 dni (2 szkolenia dwudniowe) do 10 dni (5 szkoleń dwudniowych). Odstęp między szkoleniami to 3–4 tygodnie. Ten czas jest niezbędny do tego, by wykorzystać w praktyce poznane metody i techniki. Uczestnicy szkolenia muszą mieć okazję do praktykowania w miejscu pracy. Taka, nie dłuższa, przerwa zapobiega także zapominaniu, które jest naturalnym procesem umysłowym. Kolejne szkolenie po 3-4 tygodniach od poprzedniego, ponownie podnosi poziom krzywej zapamiętywania i motywacji. W przypadku pojedynczych szkoleń, krzywa ta gwałtownie opada i maleje z każdym dniem od szkolenia.

Czego wymagamy od Klienta cyklu szkoleniowego?

  • Większego zaangażowania
  • Precyzyjnego zdefiniowania oczekiwanych efektów cyklu
  • Wspierania uczestników cyklu przez przełożonych na etapie wdrożenia (pomiędzy szkoleniami)
  • Udziału w pomiarze wskaźników efektów cyklu
Najnowszy artykuł