HR Business Partner

Miarą skuteczności działania HR Business Partnera jest to, czy potrafi być rzeczywistym partnerem w relacji z menedżerami i w kontakcie z nimi tworzyć dla nich dodatkową wartość. Wymaga to od osób, które do tej pory pełniły rolę administratorów procesów personalnych szeregu nowych kompetencji, a także nowej postawy w relacjach ze zorientowanymi na wynik menedżerami.

By być partnerem dla menedżerów potrzeba nie tylko dobrej znajomości biznesu, znajomości języka i realiów biznesowych, ale i odpowiednich kompetencji miękkich: umiejętności wywierania wpływu, poczucia pewności siebie i panowania nad własnymi emocjami, umiejętności budowania relacji wewnątrz organizacji opartych o zaufanie.

Cykl umożliwia rozwój poszczególnych umiejętności podczas szkoleń, a także wdrożeń – uczestnicy cyklu będą wykonywać pomiędzy sesjami zadania, które będą służyć implementowaniu wiedzy i umiejętności w praktykę.

Trenerzy ProOptima w trakcie całego cyklu udzielać będą konstruktywnego feedbacku, który pozwoli na wzmacnianie pewności siebie i podjęcie świadomego wysiłku w przedefiniowaniu własnej roli w organizacji przez każdego z uczestników projektu.
 

Etapy współpracy

Diagnoza potrzeb szkoleniowych.
Diagnoza potrzeb indywidualnych poszczególnych pracowników działu HR. Poznanie ich oczekiwań, obaw i uwarunkowań rozwoju kompetencji.
Realizacja cyklu szkoleniowego.
- Cykl składa się z trzech szkoleń. Każde z nich ma charakter dwudniowych warsztatów, które będą zawierały wspólny mianownik, ale będą poświęcone każdorazowo rozwojowi nowych kompetencji. Pomiędzy poszczególnymi spotkaniami uczestnicy otrzymają zadania wdrożeniowe i zrealizują je do kolejnego spotkania.
- Cykl opiera się o indywidualne zdefiniowanie celów rozwojowych każdego z uczestników. Takie podejście zwiększy poziom osobistego zaangażowania i odpowiedzialności za rozwój kompetencji niezbędnych HR Business Partnerowi.
- Każde ze szkoleń dostarcza doświadczeń poprzez odpowiednie symulacje (rozmów budujących relacje, prowadzenia spotkań perswazyjnych i moderowanych).
Opracowanie i przedstawienie raportu poszkoleniowego na temat przebiegu i rezultatów cyklu szkoleniowego. Raport zawiera również informacje na temat potencjału uczestników i wskazówki odnośnie dalszego rozwoju kompetencji istotnych dla HR Business Partnera.
Działania ewaluacyjne i wspierające efekty szkolenia
Badanie zmian w zachowaniach uczestników – obserwacje wewnątrz firmy.
Konsultacje telefoniczne i e-mailowe przysługujące każdemu z uczestników przez 3 miesiące od daty zakończenia ostatniego szkolenia.
Proszę o więcej informacji
Najnowszy artykuł