Akademia Asesora

Asessment Center jest najskuteczniejszą metodą oceny kompetencji. Niestety jest czasochłonną metodą, a w związku z tym zlecanie tej usługi na zewnątrz jest kosztowne. O ile pierwszemu aspektowi nie da się zapobiec - przygotowanie dobrego asessmentu musi potrwać, o tyle drugiemu można zapobiec.

Mimo istnienia wielu firm zajmujących się rekrutacją kandydatów do pracy, to na dziale HR spoczywa odpowiedzialność za właściwą selekcję i dokonanie wyboru. Trudno taką odpowiedzialność delegować/outsorsować. Wiąże się to często ze zbyt dużym ryzykiem lub ukrytymi kosztami niezrozumienia specyfiki Klienta. Rozwiązaniem jest zatem zbudowanie zespołu, który będzie odpowiadać za przygotowanie, realizację i wykorzystanie wewnętrznych sesji asessment do:

 • Selekcji kandydatów
 • Selekcji pracowników
 • Diagnozowania potrzeb szkoleniowych

Niekoniecznie muszą to być pracownicy działu HR, ale powinni to być pracownicy. W przypadku większych organizacji zbudowanie wewnętrznych kompetencji do trafnej i rzetelnej selekcji jest wręcz koniecznością.

Nasz program – cykl szkoleniowo wdrożeniowy opiera się o kilkunastoletnie doświadczenie kadry, która prowadzi szkolenia. Składa się z 6 krytycznych modułów, trwających ponad 72 godzin, 10 dni szkoleniowych:

1. AC/DC jak proces w organizacji
2. Kompetencje w AC/DC
3. Zadania badawcze
4. Planowanie i prowadzenie sesji
5. Kompetencje asesora
6. Udzielanie feedbacku

Program obejmuje:


AC/DC jak proces w organizacji

 • Po co robić AC/DC? (1,5 h)
 • Planowanie procesu AC/DC (2h)

 Kompetencje w AC/DC

 • Kompetencje (2h)
 • Profile kompetencyjne - przykłady (2h)
 • Profile kompetencyjne - budowanie (4h)

 Zadania badawcze

 • Zadania badawcze (3h)
 • Co badamy w zadaniach? (3h)
 • Budowanie matrycy (2h)
 • Adaptacja zadań (3h)
 • Projektowanie zadań (6h)

 Planowanie i prowadzenie sesji

 • Zasoby potrzebne do organizacji AC/DC (2h)
 • Harmonogramowanie sesji (3h)
 • Organizacja sesji (2h)
 • Jak wygląda sesja badawcza (4h)
 • Prowadzenie sesji w zespole projektowym (6h)
 • Elementy prowadzenia sesji (3h)
 • Udzielanie instrukcji do zadań (1,5 h)

 Kompetencje asesora

 • Moje kompetencje w roli asesora (2h)
 • Notowanie (2h)
 • Obserwacja (2h)
 • Procesy decyzyjne (3h)
 • Diagnoza (4h)
 • Was'up, czyli dyskusja asesorów (4h)
 • Rola badacza (4h)
 • Raportowanie teoria (1,5 h)
 • Raportowanie ćwiczenia (3h)

 Udzielanie feedbacku

 • Umiejętności prowadzenia feedbacku (3h)
 • Struktura sesji feedbackowej (2h)
 • Przygotowanie feedbacku (1,5 h)
Proszę o więcej informacji
Najnowszy artykuł