Coaching

Coaching to intensywna forma indywidualnego procesu rozwojowego. Nastawiony jest na osiąganie indywidualnie wyznaczonych przez menedżera lub pracownika celów, zbieżnych z potrzebami organizacji. Praca coacha z menedżerem dostosowana jest do jego dynamiki i stylu uczenia się, wyzwań, jakie napotyka.

Coaching z jednej strony wzmacnia już posiadany przez osobę potencjał: określone zdolności komunikacyjne, menedżerskie, sprzedażowe, interpersonalne, z drugiej natomiast pozwala wypełnić luki niezbędne do przesunięcia się na wyższy poziom funkcjonowania, osiągania jeszcze bardziej satysfakcjonujących celów i rezultatów.

Rodzaje coachingu Metoda pracy Przebieg coachingu Wdrażanie coachingu Efekty coachingu Skuteczność coachingu

Jeśli jesteś menedżerem - co możesz zyskać dzięki coachingowi?

  • Wzrost efektywności w pełnionej roli organizacyjnej.
  • Identyfikację dotąd nie poznanego i w związku z tym nie wykorzystywanego potencjału.
  • Lepszą umiejętności planowania długofalowych działań.
  • Wzmocnienie elastyczności, innowacyjności i otwartości na zmiany.
  • Bardziej satysfakcjonujące relacje interpersonalne w życiu zawodowym i osobistym.
  • Efektywność w osiąganiu stawianych przed Tobą celów.
  • Oszczędność czasu – dzięki zindywidualizowanej pracy w oparciu o Twoje możliwości i dynamikę coaching prowadzi do najszybszych rezultatów.

Podczas coachingu rozwijamy „miękkie” czynniki tak, by przekładały się na „twarde” wskaźniki biznesowe - wzrost, wartość, wynik.

Najnowszy artykuł