Executive coaching

Menedżerze! Czas na coaching specjalnie dla Ciebie!

Postrzeganie coachingu zmieniło się diametralnie w ostatnich czasach, przestał być tylko metodą radzenia sobie z problemami, gdy styl lidera miał niekorzystny wpływ na współpracowników i podwładnych lub, gdy jego kompetencje były niewystarczające.
To już przeszłość.

Współcześni menedżerowie odkrywają, że muszą pracować szybko i precyzyjnie, by umożliwić kluczowym pracownikom osiąganie najważniejszych celów biznesowych.
W odpowiedzi na te potrzeby coaching ma cel: jak z dobrych pracowników uczynić najlepszych, nauczyć ich bardziej efektywnej pracy, wykorzystywać większość ich możliwości.

Coaching jest więc teraz najczęściej przeznaczony dla najlepszych pracowników, których potencjał do rozwoju i zarządzania jest wysoko ceniony przez organizację. Organizacja musi zdecydować, w kogo warto inwestować fundując mu coaching, jakie obszary i kompetencje są najważniejsze i warte coachingu, w jakim kierunku powinny postępować oczekiwane zmiany, czy rozwój jest możliwy, co jest końcowym oczekiwanym rezultatem.

Executive coaching może koncentrować sie na różnych obszarach funkcjonowania menedżera:

 • planowanie strategiczne
 • relacje z podwładnymi
 • budowanie motywacji zaangażowania podległych pracowników
 • wzmacnianie umiejętności przywódczych
 • wspieranie efektywności pracowników,
 • umiejętność wpływu
 • przygotowanie do nowej roli: awansu, zmiany organizacyjnej
 • odnajdywanie harmonii miedzy celami zawodowymi i osobistymi
Główne korzyści dla menedżera i firmy:
 • koncentracja oddziaływań na kluczowych osobach
 • większa efektywność w pełnionej roli
 • wzrost efektów w działaniach menedżera i podległego mu zespołu
 • bardziej satysfakcjonujące relacje
 • większa motywacja
 • oszczędność czasu – harmonogram coachingu jest dopasowany do planu pracy i obowiązków menedżera
 • większy komfort emocjonalny i zadowolenie z siebie zarówno w sferze zawodowej jak i osobistej
 • identyfikacja własnego potencjału – indywidualnych strategii sukcesu

Coaching dla managerów i kierowników to przede wszystkim pomoc w takich aspektach funkcjonowania zawodowego, jak:

 • rozwiązywanie problemów związanych z kontaktami interpersonalnymi (komunikacja, asertywność, inteligencja emocjonalna),
 • rozwój przywództwa,
 • delegowanie zadań,
 • zwiększenie pewności siebie i osobistego wpływu,
 • zarządzanie czasem,
 • rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.
Skorzystasz z takiej możliwości?

Proszę o więcej informacji
Najnowszy artykuł