Team coaching

Coaching indywidualny jest najbardziej typową formą pracy coachingowej: coach pracuje z jednym Klientem, co pozwala na maksymalnie zindywidualizowany proces rozwoju. Oczywiście nie jest to jedyna możliwość!

Team coaching to coaching grupowy, w którym coach pracuje nie z pojedyncza osobą, lecz z całym zespołem. Jest to forma szczególnie przydatna, gdy cały zespół staje przed nowym wyzwaniem, zmieniają się wymagania wobec niego, musi zostać podjęta zespołowa decyzja.
Korzyścią coachingu grupowego jest możliwość wykorzystania różnorodnych doświadczeń wszystkich członków grupy, różnych punktów widzenia. Pozwala to na szybkie osiąganie wyznaczonych celów. Dodatkowo taka forma sprzyja integracji zespołu, wzmocnieniu współpracy, umiejętności, wykorzystywaniu w przyszłości przez zespół potencjału tkwiącego wśród jego członków (Team Coaching Comprehensive).

Team coach towarzyszy zespołowi w osiąganiu coraz lepszych rezultatów. Team coaching może być użyteczny gdy:

 • przed zespołem stawiane są nowe wyzwania
 • zespół utknął w realizacji projektu
 • chcemy pobudzić kreatywność, przełamać rutynowe sposoby działania zespołu
 • zespół dokonuje wyboru, podejmuje decyzje
 • grupa stoi przed opracowaniem strategii
 • pojawiają się konflikty w zespole
 • chcemy usprawnić relacje w grupie

Team coach towarzyszy zespołowi w odkrywaniu nowych sposobów działania, w poszukiwaniu dróg do najbardziej optymalnego realizowania celów zespołu.

Korzyści dla zespołu i organizacji:

 • wzrost efektywności zespołu (poprawa funkcjonowania w całej organizacji)
 • pokonanie dysfunkcji i przeszkód uniemożliwiających lub utrudniających produktywną pracę
 • optymalne wykorzystanie czasu przez zespół, który pracuje konstruktywnie i produktywnie
 • wzmocnienie relacji w zespole, które dają energię do współdziałania, współpracy
 • usprawnienie komunikacji w zespole, zespołu z innymi grupami
 • większa otwartość na zmiany, nowości członków grupy
 • lepsze wykorzystanie potencjału - różnic tkwiących w zespole (bogactwa talentów, predyspozycji i kompetencji)
 • oszczędność środków – coaching dla całego zespołu, a nie kilka indywidualnych procesów coachingowych
Proszę o więcej informacji
Najnowszy artykuł