Coaching dla menedżerów

Dlaczego coaching dla menedżerów?

Menedżerowie uczestniczą w szkoleniach, ale często ze względu na brak czasu nie mogą sobie pozwolić na dwa dni nieobecności w firmie. Z drugiej strony, jeśli nawet uczestniczą w szkoleniach, to potrzebują wsparcia przy wdrożeniu wiedzy i umiejętności w praktykę. Do tego celu znakomicie nadaje się coaching.

Coaching jest zaplanowanym dwustronnym procesem, w którym menedżer rozwija umiejętności i osiąga określone kompetencje poprzez rzetelną ocenę, ukierunkowaną praktykę i regularne sprzężenie zwrotne. Jest oparty na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu. Pomaga ludziom w stawaniu się tym, kim chcą i byciu najlepszym, jak to możliwe? Wydobywa i wzmacnia to, co w ludziach najlepsze. Wzmacnia firmę nie tylko przez rozwijanie indywidualnych kompetencji, ale też przez kształtowanie odpowiednich postaw. Coaching jest inwestycją firmy w stały i dalekosiężny rozwój pracowników.

Proponowana przez nas holistyczna formuła coachingu opiera się na fakcie, że na zachowania menedżerów ma wpływ więcej czynników niż tylko wiedza i umiejętności. Istotne są:

  • System przekonań i poglądów,
  • Zakorzenione nawyki w myśleniu i działaniu,
  • Hierarchia wartości,
  • Poczucie tożsamości,
  • Odczuwanie równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym.

Każdy z wymienionych powyżej czynników może podnieść lub obniżyć efektywność pracy. Podobnie jak sposób, w jaki pracownik zarządza swoimi emocjami i buduje relacje z innymi ludźmi.
Coaching pomaga w odkrywaniu istotnych przyczyn tych zachowań, które są mało użyteczne. Jest to punkt wyjścia do wypracowywania nowych rozwiązań. Proces ten prowadzi do szybkiej i trwałej zmiany zachowań pracowników.

Czy na takich zmianach zależy Twojej organizacji najbardziej?

Proszę o więcej informacji
Najnowszy artykuł