Coaching dla zespołów

Realizacja celów biznesowych coraz częściej wymaga pracy zespołowej. Na szczęście człowiek jest istotą społeczną i grupa to naturalne środowisko pracy, także dla współczesnego pracownika. 

Grupa pozwala osiągnąć więcej w krótszym czasie. Pod warunkiem, że współpraca przebiega sprawnie. Jeśli tak nie jest, konieczny jest wysiłek pozwalający zmienić ten stan rzeczy - zbudować lub odbudować zespołowość.
 
Służy temu coaching zespołowy.

Dzięki coachingowi zespołowemu (team coaching) zespół uczy się współpracy, poprzez:

 • starannie zaplanowany proces budowania zespołu - rozłożony w czasie i pomiędzy sesje spotkań i realizację zadań wdrożeniowych
 • bieżącemu feedbackowi od coachującego ich trenera
 • analizie przebiegu dotychczasowej współpracy i radzenia sobie z bieżącymi wyzwaniami
 • identyfikacji wąskich gardeł efektywności
 • znajdowaniu przyczyn niskiej motywacji, destruktywnej atmosfery i aktualnych wzajemnych relacji

Coaching zespołu (team coaching) jest przydatny w szczególności gdy:

 • tworzy się nowy zespół z niewspółpracujących dotąd osób
 • zespół rozpoczął już współpracę, ale nie osiąga lepszych rezultatów niż poszczególni członkowie osobno
 • zespół współpracuje od jakiegoś czasu, ma na swoim koncie sukcesy, ale nastąpił wyraźny impas
 • zespół czekają nowe zadania, które wymagają zmiany dotychczasowych ról np. lidera
 • zespół opuścili ważni członkowie a pozostali muszą podołać wcześniejszym zadaniom
 • zespół przeszedł gwałtowne zmiany, perturbacje - i potrzeba go na nowo scementować

Zespołowość jest krytycznie ważna dla Twojego działu, firmy?

Proszę o więcej informacji
Najnowszy artykuł