Efekty integracji

Budując współpracę w grupie uwzględniamy najważniejsze czynniki stanowiące o efektywnie funkcjonującym zespole, czyli:

  • wzajemna znajomość członków zespołu – znajomość własnych możliwości, potencjałów, talentów, preferencji, tendencji, ale również braków, słabości;
  • umiejętność uzupełniania się, czerpania z różnic, wykorzystywania talentów;
  • efektywna komunikacja czyli: wspólny, zrozumiały dla grupy język, umiejętność i przestrzeń do wyrażania swoich pomysłów, idei, a z drugiej strony ich wysłuchanie;
  • umiejętność wypracowania i przestrzegania zasad, które regulują funkcjonowanie danego zespołu (nie muszą być to pisane zasady, ważne aby były dla wszystkich jasne, zrozumiałe i akceptowalne);
  • świadomość wspólnego celu i jednakowe go rozumienie;
  • nastawienie na współpracę, co ważne, nie tylko na poziomie deklaratywnym, ale wewnętrzne przekonanie członków zespołu, że jesteśmy zespołem.

Jaki jest efekt dobrej integracji?
Bardziej zgrany, lepiej komunikujący, sprawniej podejmujący decyzję, lepiej radzący sobie z trudnościami zespół.

Co to oznacza dla firmy?

  • większą skuteczność w realizacji celów postawionych przed zespołem
  • bardziej efektywne wykorzystanie czasu i zasobów posiadanych przez zespół
  • uniknięcie konfliktów i problemów mogących utrudnić realizacje celów zespołu, celów biznesowych
  • większa satysfakcja klienta, który doświadcza dbania o niego przez całą organizację
Proszę o więcej informacji
Najnowszy artykuł