Indoor - team coaching

Dla wzmacniania współpracy w zespole nie zawsze trzeba kosztownej imprezy z dużym rozmachem i atrakcjami, jakich jeszcze nie przeżyli pracownicy. Taki cel stawia się przed imprezami integracyjnymi, w których uczestniczy cała firma czy dział.

Tymczasem zespoły w firmach tworzy się często na potrzeby konkretnego projektu i bywają to zespoły liczące kilka, kilkanaście, góra kilkadziesiąt osób. Istnieją tymczasowo, ale od jakości ich współpracy zależy sukces projektu. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku zmian organizacyjnych. Ludzie dotąd nieznający się, a może nawet nastawieni wrogo do siebie, po zmianach muszą współpracować. Wspólne wyjście z szefem na piwo nie wystarczy, by przełamać uprzedzenia, niechęć czy ostrożność żywioną wobec siebie. Potrzebne jest przemyślane działanie.

Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest Indoor - team coaching.

Dla poprawy komunikacji, usprawniania współpracy, pokonania blokad i wreszcie dla budowania ducha zespołu wystarczy przemyślana integracja indoor, czyli integracja wewnątrz budynku. Potrzebny jest scenariusz zadań dla uczestników, z których będą mogli czerpać i uczyć się współpracy. Potrzebne jest oko trenera - facyllitatora współpracy, ale wszystko to można zorganizować umiarkowanym kosztem, bardzo szybko i prawie w dowolnym miejscu.

Indoor - team coaching opiera się o sekwencje zadań, przed którymi stawia się zespół, a których przebieg i rezultaty są każdorazowo omawiane pod okiem trenera - facylitatora współpracy.

Niezależnie od rodzaju zadań, ich realizację wieńczy sesja teamcoachingowa, czyli sesja informacji zwrotnej, która pomaga budować współpracę i pozwala uczyć się jej bazując na wspólnych przeżyciach.

 

W sesji informacji zwrotnych wykorzystujemy prowokatywne pytania (metoda teamcoachingowa). Podczas omawiania przebiegu realizacji zadań i rezultatów współpracy koncentrujemy się w szczególności na:

  • jakości przepływu informacji: pozyskiwania informacji i dzielenia się nimi z resztą grupy, blokadach i czynnikach utrudniających komunikowanie się w tej konkretnej grupie,
  • skali i przyczynach zaangażowania poszczególnych członków zespołu w poszukiwanie rozwiązania i czynników determinujących gotowość do współpracy,
  • różnicach w spostrzeganiu zachowań własnych i innych uczestników wynikających z faktu przypisania określonych ról w ramach realizacji celu całej grupy,
  • pułapkach i zagrożeniach związanych z przekazywaniem informacji (zniekształcenia naturalne, związane z charakterem zadania i bariery wytworzone przez zespół),
  • zjawiskach grupowych determinujących jakość komunikowania się i efektywność pracy: wpływ poszczególnych osób na podejmowanie decyzji, weryfikacja błędów w trakcie pracy, weryfikacja zrozumienia przekazanej informacji, dynamika pracy grupy,
  • zaufaniu – jako fundamencie sprawnej pracy i współodpowiedzialności za przyjęte cele zespołowe – jaki jest jego poziom w grupie?
  • procesie doskonalenia pracy przy realizacji zadania, gdzie całościowy efekt nigdy nie zależy od jednej osoby, a ocena efektywności możliwa jest dopiero po zakończeniu realizacji.

Zespół otrzyma wskazówki odnośnie:

  • punktów krytycznych i wąskich gardeł, komunikowania dla zwiększenia efektywności pracy zespołu,
  • jakości współpracy konkretnej grupy: stosowanych strategii współpracy, ujawnionych postaw, wzorców zachowania się, które prawdopodobnie są obecne także w pracy,
  • wniosków i wypracowania zasad komunikowania się i współpracy w firmie.

Przekonaj się co możemy zaproponować zespołowi, o którym myślisz. Poznaj naszą odpowiedź na Wasze wyzwanie.

Proszę o więcej informacji
Najnowszy artykuł