Efekt synergii

Przygoda, która zmienia grupę w zespół - Outdoor team coaching

Czy grupa ludzi, która nie potrafi dobrze współpracować, może osiągnąć ponadprzeciętne rezultaty?

Zespoły decydują o osiąganiu Waszych celów biznesowych? Ale czy działają na miarę Twoich oczekiwań i tkwiącego w nich potencjału? Może jakość współpracy pozostawia wiele do życzenia...

Jakie rzeczywiście koszty ponosi firma przez niższy od możliwego poziom współpracy? Czy Ciebie i firmę stać na ponoszenie takich kosztów? A gdyby zespół, o którym myślisz, osiągnął efekt synergii, jak bardzo poprawiłaby się jego wydajność? Czy duch współpracy mógłby udzielić się innym pracownikom, całej firmie? Jak dużego wzrostu zyskowności działań firmy mógłbyś się spodziewać przy podniesieniu wydajności zespołu o 5, 10 czy 15 %?

Czy taka inwestycja może być nieopłacalna?

By zespół osiągnął synergię działań, konieczne są:

 • sprawna komunikacja pozwalająca na skuteczną wymianę informacji,
 • wzajemna głęboka znajomość, dzięki której można czerpać z różnorodności talentów członków zespołu,
 • emocjonalna więź i zaufanie rodzące się z historii osiągniętych sukcesów i goryczy porażek, ale także umiejętność konstruktywnego radzenia sobie z różnicami i konfliktami,
 • niezwykle silna chęć współpracy i gotowość do ciągłego zespołowego uczenia się, gotowość stawiania celów zespołowych ponad indywidualne,
 • a także przywództwo liderów oraz porywająca wizja, która daje motywację do wysiłku na co dzień.

Dobór składu zespołu, wyznacznie ambitnych celów i umiejętne zarządzanie nie wystarcza. Doskonalenie współpracy wymaga także czasu - przysłowiowej beczki soli. Jeśli ceną za uczenie się współpracy w ramach normalnego funkcjonowania firmy jest utrata klientów, nadszarpnięty wizerunek, realne koszty braku współpracy w zespole, warto, by zespół współpracy uczył się w bezpiecznych i atrakcyjnych warunkach, pod okiem profesjonalnych konsultantów.
 

Jak wygląda Efekt synergii. Przygoda, która zmienia grupę w zespół?

To specjalnie opracowany scenariusz oparty o atrakcyjną dla uczestników fabułę przygody. Seria angażujących zadań, gier i wydarzeń realizowanych dla i z uczestnikami intensyfikuje proces uczenia się współpracy, zmierzający do osiągnięcia synergii. To kwintesencja przyjemności rozwoju - uczenie się poprzez zabawę

Kto realizuje ten proces?

Od strony organizacyjnej od A do Z impreza jest przygotowana przez doświadczony zespół GulActive, który do tej pory zrealizował dziesiątki ogólnopolskich eventów i firmowych imprez typowo integracyjnych. Od strony merytorycznej procesem uczenia sterują eksperci od budowania zespołów – trenerzy, psycholodzy ProOptima, którzy na co dzień uczą współpracy, komunikacji, zarządzania konfliktem, przywództwa podczas prowadzonych szkoleń i grupowego coachingu.

Wyjątkowość oferty polega na połączeniu treningu umiejętności z zabawą w ramach scenariusza integracji. Przebieg i rezultaty gier oraz zabaw są omawiane tak, by skłonić uczestników do refleksji i moderować proces uczenia się współpracy. Gwarantujemy takie sterowanie przebiegiem wydarzeń, by proces uczenia się współpracy był i przyjemny i skuteczny. Uczestnicy otrzymują dawkę pożądanej adrenaliny i niezapomnianych przeżyć, które zostają wykorzystane dla zwiększenia stopnia znajomości i zaufania, złamania negatywnych nastawień i stereotypów, a przede wszystkim do rozwoju umiejętności komunikowania się i współpracy.

Jakie atrakcje mogą pojawić się w scenariuszu?

Nieograniczone. To jedynie kwestia budżetu jaki możesz przeznaczyć na inwestycję w nową jakość współpracy. W ramach integracji zrealizujemy każde marzenie. W scenariusz imprezy lub niezależnie od niego zrealizować możemy atrakcje, o której zawsze marzyli pracownicy Twojej firmy lub Ty sam. Wyobraź sobie skale imprez TVNu, POLSATu czy RMFu. Jednak to nie rozmach imprezy jest najważniejszy. Kreatywność zespołu realizującego integracje pozwoli przedstawić propozycję scenariusza na miarę Twoich aspiracji i możliwości. Liczy się przede wszystkim skuteczność w realizacji stawianych przed wyjazdem celów!

Uczestnicy w trakcie naszych integracji:

 • poznają cechy i predyspozycje zespołu, co buduje zaufanie,
 • stają się współodpowiedzialni za jakość oraz osiągany rezultat współpracy,
 • zwiększają świadomość swojej roli w zespole i efektywnie wykorzystują swoje talenty,
 • rozwijają kompetencje takie jak: komunikowanie się, umiejętność realizacji wspólnego celu, kreatywność zespołowa, podejmowanie grupowych decyzji, radzenie sobie z konfliktem,
 • uczą się współpracy poprzez wyciąganie wniosków z sukcesów i porażek w trakcie realizacji zadań, zabaw i gier zespołowych,
 • częściej mówią o sobie My.

Oferta realizowanej dla Ciebie integracji jest kompleksowa i obejmuje każdorazowo:

 • dobór lokalizacji: wyszukujemy i proponujemy obiekty spełniające wszystkie Państwa wymagania,
 • audyt obiektu, aby w dniu imprezy nie było nieprzyjemnych niespodzianek,
 • opracowanie i realizację dedykowanego scenariusza integracji, który w inspirujący sposób zapewni realizację celów wyjazdu,
 • wygodną i optymalną formę rozliczeń – możemy w całości zająć się wszelkimi formalnościami.

Czego jeszcze możesz oczekiwać?

W ramach projektu zaoferujemy także doradztwo przydatne w rozwiązywaniu problemów i wyzwań, przed którymi stoją uczestnicy, zdiagnozowanych podczas realizacji wydarzenia. Integracja daje bowiem możliwość uzyskania unikalnych informacji o funkcjonowaniu firmy, zespołu. Informacje te pomagają projektować pożądane zmiany w funkcjonowaniu poszczególnych zespołów, działów, a nawet w skali firmy.

Jakość relacji i efektywności we współpracy wzrasta już po dwudniowym szkoleniu. Wszystko to w atrakcyjnej oprawie dostarczającej niezapomnianych przeżyć, które staną się fundamentem nowej jakości funkcjonowania zespołu, działu, firmy!

Czy takich efektów oczekiwałbyś po zakończeniu wyjazdu integracyjnego lub teambuildingu?

Jeżeli chcesz, aby pracownicy po wyjeździe integracyjnym wspominali wspólną przygodę, otwierającą im oczy na bogactwo ich zespołu, które wykorzystają w realizacji wyzwań stawianych przed nimi po powrocie, to zapraszamy na Przygodę, która zmienia grupę w zespół.

Proszę o więcej informacji
Najnowszy artykuł