Development Center

Każda organizacja potrzebuje liderów. To przywódcy pociągają za sobą zespoły do realizacji ambitnych celów biznesowych. Dzięki liderom organizacje mogą budować trwałą przewagę konkurencyjną.

Wyzwaniem dla menedżerów personalnych jest wzmacnianie przywództwa w firmie. Aktualni przywódcy, by pozostać w firmie, muszą mieć wizję rozwoju swojej kariery. Z drugiej strony aktualni liderzy nie będą pracować wiecznie. Potrzebna jest sukcesja. Optymalnie dla organizacji jest, gdy ci przyszli przywódcy wywodzą się z wnętrza firmy, Ci przyszli
przywódcy muszą być zidentyfikowani i wyposażeni w niezbędne kompetencje zanim nastąpi zmiana pokoleniowa. Pomagają w tym programy High Potential.

Pomagamy wyłowić i opracować programy rozwoju kompetencji przyszłych liderów spośród aktualnie zatrudnionych pracowników. Pomagamy zidentyfikować przyszłych przywódców z pomocą metody o najwyższej trafności - Development Center.

Czy także w Twojej firmie wydatki na działania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi są w pierwszej kolejności ograniczane?

Dlaczego warto teraz zainwestować w Development Center?

W trudnej sytuacji rynkowej firmie potrzebny jest zespół silny i zmotywowany. Zespół, który nawet w osłabionym składzie, zagwarantuje skuteczność i kreatywne rozwiązania.

Development Center pozwala na stworzenie pożądanego dla wybranych stanowisk profilu kompetencyjnego oraz zbadanie, na ile pracownicy zajmujący te stanowiska odpowiadają wymaganiom i jaki mają potencjał rozwojowy. Dzięki temu możliwe jest planowanie i podejmowanie działań w takich obszarach jak: szkolenia, awanse, przesunięcia, przygotowania do pełnienia nowych ról, redukcje.

Jak lepiej przystosować kompetencje posiadanej kadry do nowych potrzeb i uelastycznić je?
Jaki potencjał rozwojowy mają zatrudnieni pracownicy? Którzy znajdują się w grupie High Potential?
Jak pomóc menedżerom potrzebującym obiektywnego uzasadnienia dla trudnych decyzji kadrowych?
Na podstawie czego podejmować racjonalne i wyważone działania zmniejszając ryzyko błędnych decyzji?

Niezwykle ważna jest możliwość szybkiego podjęcia i wprowadzenia trafnych decyzji personalnych, którą daje Development Center.

Kim mogą być uczestnicy Development Center High Potentials Select Program?

  • Obecnymi lub potencjalnymi: Menedżerami, Team Leaderami, Kierownikami liniowymi, Kierownikami zmiany i specjalistami pracownikami z potencjałem do pełnienia roli trenerów, mentorów, ekspertów firmowych.
Proszę o więcej informacji
Najnowszy artykuł