Przebieg AC

Jak przebiega Assesment Center?

Etapowo. Usługa polega na realizacji sekwencji działań:

  • Zdefiniowanie celów i oczekiwanych efektów programu.
  • Przygotowanie projektu umożliwiającego poznanie specyfiki pracy, wymagań na określonych stanowiskach oraz kompetencji niezbędnych do realizacji tych obowiązków.
  • Zdefiniowanie pożądanego poziomu kompetencji w ramach profilu kompetencyjnego danych stanowisk a nawet zbudowanie modelu kompetencji wraz z określeniem jego poszczególnych wymiarów.
  • Właściwe Assessment Center, czyli ocena kompetencji uczestników przez asesorów podczas wykonywania zadań indywidualnych i zespołowych.
  • Przygotowanie i zaprezentowanie raportu zbiorczego dla zleceniodawcy.
  • Przygotowanie i przesłanie raportów indywidualnych o każdym uczestniku.
  • Przeprowadzenie sesji informacji zwrotnych dla uczestników Assesment Center.

Rezultat

  • Raport zbiorczy dla kierownictwa zawierający, zilustrowane wykresami, podsumowanie wyników uczestników oraz rekomendację.
  • Raport indywidualny dla każdego uczestnika. Zawiera on opis poziomu wszystkich kompetencji oraz wnioski z zachowań zaobserwowanych w ramach Assesment Center. Raport zawiera także podsumowanie, w którym określane są mocne strony i możliwości ich wykorzystania, a także obszary do poprawy wraz z sugerowanymi działaniami rozwojowymi. Raporty są zilustrowane wykresami obrazującymi poziom kompetencji.
  • Możliwość przeprowadzenia sesji informacji zwrotnej dla wszystkich uczestników Assesment Center.Proszę o więcej informacji
Najnowszy artykuł