Zarządzanie talentami

Czy ocena okresowa pozwala zdiagnozować potencjał wszystkich pracowników? Czy, jeśli jej nie ma wystarczy fakt, że przełożeni znają podwładnych? Czy na tej wiedzy można oprzeć decyzje kadrowe teraz i w przyszłości. Czy szefowie znają wszystkie taleny swoich ludzi?

Przecież ich wiedza na temat pracowników ogranicza się tylko do oceny kompetencji wymaganych na danym stanowisku. A co z ukrytymi talentami?

Stosowanie tylko oceny okresowej lub oceny szefa jako kryterium wyboru może spowodować, że pominięte zostaną osoby, których potencjał nie jest aktualnie w pełni wykorzystywany a nawet znany.

Organizacje potrzebują wciąż i wciąż liderów. Najłatwiej szukać ich wśród już zatrudnionych pracowników. Wyzwaniem dla wielu menedżerów personalnych jest wyważone pogodzenie ograniczeń budżetowych z zatrzymaniem najlepszych pracowników, którzy będą służyć firmie być może już w niedalekiej przyszłości. Rekrutowanie menedżerów z rynku jest kosztowne i ryzykowne. Tymczasem talenty istniejące wewnątrz organizacji są bezcenne.

Zarządzanie talentami nie musi być kosztowne, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę bilans zysków i strat firmy, gdy talent odejdzie z organizacji.

Czy możecie sobie pozwolić na zrezygnowanie z wiedzy i doświadczenia Waszych najlepszych pracowników?

Proszę o więcej informacji
Najnowszy artykuł