Interwencja w sytuacjach trudnych

Spokojnie funkcjonująca bez perturbacji organizacja to fikcja. Żywa organizacja, którą tworzą ludzie jest pełna emocji, tarć, konfliktów. Większość z nich udaje się zażegnać lub im przeciwdziałać w prosty i intuicyjny sposób. Od czasu do czasu w każdej organizacji zdarzają się momenty trudne, wręcz kryzysowe.

Może to wynikać ze zmian rozwojowych w organizacji, z trudności we współpracy pomiędzy kluczowymi działami, trudności w podejmowaniu decyzji przez zarząd, narastającymi przez lata konfliktami. Wtedy nie wystarcza intuicja a nawet sprawdzone rozwiązania. Główną przeszkodą jest to, że często interwencje te są częścią problemu. By rozwiązać skutecznie sytuację kryzysową trzeba często obecności osoby z zewnątrz. Trudno być prorokiem we własnym kraju. Trudno też naprawiać system, którego jest się integralną częścią.

Jak mawiał Einstein: „Nie możemy rozwiązywać problemów używając takiego samego schematu myślowego, jakim posługiwaliśmy się w trakcie ich pojawienia się."

Proponujemy wsparcie pozwalające na skuteczne rozwiązanie trudnych, kryzysowych sytuacji.

Wsparcie to może przyjąć formę konsultacji, coachingu indywidualnego, coachingu grupowego, warsztatu interwencyjnego, facylitacji czy moderacji.

 Jakie możecie odnieść korzyści posiłkując się zewnętrznym wsparciem?

  • Interwencja z zewnątrz pozwala na szybkie uporanie się z trudną sytuacją i minimalizację strat wynikających z jej utrzymywania;
  • Konsultant zewnętrzny, jako osoba będąca poza systemem, może innym okiem przyjrzeć sie sytuacji i zobaczyć elementy, które dla osób zanurzonych w organizacji mogą być trudno dostępne. Pozwala to na optymalną reakcję i efektywne rozwiązanie sytuacji kryzysowej.
  • Dzięki interwencji profesjonalnego konsultanta nie tylko szybciej uda rozwiązać się istniejącą sytuację, poznać jej przyczyny, ale przede wszystkim wypracować wskazówki pozwalające uniknąć jej w przyszłości.

W jakiej aktualnie znajdujecie się sytuacji? W czym możemy pomóc?

Proszę o więcej informacji
Najnowszy artykuł