Zmiana w organizacji

Jak uzyskać poparcie pracowników dla wprowadzanych zmian?
Jak uniknąć blokad i trudności zawiązanych z wprowadzeniem zmiany?
O co zadbać wprowadzając zmiany w organizacji, aby faktycznie były wprowadzone efektywnie?

W życiu każdej organizacji pojawiają się zmiany. Zmiany te są odpowiedzią na potrzeby zmieniającego sie rynku, kontekstu środowisk,a w którym powadzony jest biznes. Zmiany te to często fuzja, reorganizacja, zmiana stylu zarządzania.

Jedna strona takich zmian to strona administracyjno – formalna, druga, która niejednokrotnie jest większym wyzwaniem, to ludzie w organizacji. Zmiana często rodzi obawy, niechęć załogi, która przejawia się albo spadkiem zaangażowania, albo aktywnym sprzeciwem wobec nadchodzących zmian. Postawy załogi mogą istotnie ułatwić wdrażanie zmian lub znacząco je utrudnić.

Proponujemy wsparcie we wdrażaniu zmian organizacyjnych w odniesieniu do kluczowego czynnika, jakim są ludzie.
Co mogą Państwo zyskać? Łatwiejsze i efektywne wdrażanie pożądanych zmian.

Forma naszej współpracy może być różnorodna w zależności od wdrażanej zmiany i sytuacji w organizacji. Może przyjąć postać szerokiego doradztwa, wzbogaconego elementami audytu nastrojów, oczekiwań załogi, warsztatów strategicznych, konsultacji, coachingu.

Obszary na których nasza współpraca może się koncentrować to m.in.:

  • identyfikacja czynników mogących utrudniać wdrażanie zmian
  • przygotowanie załogi do wdrażanych zmian (szkolenia, wsparcie komunikacji)
  • team coaching dla osób odpowiedzialnych za wdrażanie zmiany – praca nad strategią
  • przygotowanie kadry menedżerskiej do nowej roli
  • ujednolicenie standardów komunikacyjnych
Proszę o więcej informacji
Najnowszy artykuł