Opracowanie Strategii Szkoleniowej

Strategia Szkoleniowa to formalny dokument będący konsekwencją diagnozy potrzeb szkoleniowych, badania kultury oraz decyzji podjętych po warsztatach strategicznych, które są częścią procesu formułowania strategii.

Strategia szkoleniowa opisuje długoterminowo ogólne cele działań szkoleniowych i ich priorytety. Strategia wyjaśnia dlaczego te, a nie inne działania, będą podejmowane, kogo obejmą i do do jakich rezultatów dążymy realizując zawarte w strategii plany szkoleniowe.
Dokument służy jako główne kryterium decyzji o udziale w szkoleniach otwartych i realizacji szkoleń dedykowanych. Określa również ich hierarchię: które szkolenia powinny być zrealizowane a które jedynie mogą być zrealizowane.
Zawiera również harmonogram realizacji szkoleń w kontekście założonych celów.

Czy Twoja firma ma już Strategię Szkoleniową?

Proszę o więcej informacji
Najnowszy artykuł