Referencje

SAMSUNG

"(...) podczas praktycznych ćwiczeń uczestnicy poznali metody perswazji, negocjacji oraz neurolingwistycznego programowania. Nauczyli się postępowania w sytuacjach niekomfortowych roszczeń, a przez aktywny dialog i jasne zaznaczanie granic, szukali rozwiązania i kompromisu. Poznając techniki aktywnego słuchania nabrali wprawy w eliminowaniu złych emocji podczas rozmów z przedstawicielami i klientami. (...) Z przyjemnością rekomendujemy firmę ProOptima Sp. z o.o. jako doświadczonego partnera w rozwoju kompetencji osób kontaktujących się z Klientami, w tym klientami wewnętrznymi".

Head of Supply Chain - Michał Niechaj

METRO SERVICES PL

"Zgodnie z naszymi oczekiwaniami podczas zajęć zaprezentowano w praktyce metody i narzędzia służące rozwiązywaniu problemów, nawiązujące do specyfiki pracy uczestników warsztatów. (...) Zaprezentowana przez ProOptima Sp. z o.o. podczas współpracy postawa oraz bardzo pozytywny odbiór szkolenia przez uczestników pozwala nam rekomendować firmę jako doświadczonego i profesjonalnego partnera biznesowego."

HR Manager - Maria Antoniewska

Hager Polo Sp. z o.o.

"Warsztat został bardzo dobrze przyjęty przez uczestników, którzy podkreślali rzetelność, zaangażowanie, profesjonalizm i elastyczność prowadzącej. W trakcie realizowanych przez Panią Renatę Wasylów zadań na uwagę zasługiwały jej umiejętności szkoleniowe i kompetencje merytoryczne, a w szczególności wiedza z zakresu marketingu, brandingu. (...) Składając podziękowania za dotychczasową współpracę oraz w nadziei na kolejne wspólne projekty pragniemy polecić firmę ProOptima jako profesjonalnego, rzetelnego i godnego zaufania partnera".

Business Development Manager - Daniel Mrozik
Specjalista ds. personalnych i komunikacji wewnętrznej - Natalia Bugaj

 

Archon+ Biuro Projektów

"Polecam ProOptimę jako partnera do realizacji projektów zwiększających skuteczność działań sprzedażowych (telemarketing). ProOptima dba nie tylko o jakość szkoleń, ale także o proces wdrożenia - implementację zmian w zachowaniach uczestników szkoleń - tak, by finalnie doprowadzić do osiągania celów biznesowych.".

Dyrektor Zarządzający - Kamila Mendel

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

"ProOptima profesjonalnie przedstawiła zasady i kluczowe elementy uwzględniające specyfikę Sądu Apelacyjnego w obsłudze Klienta. (...) Pracownicy po zakończonym szkoleniu podkreślali wyjątkowo wysokie przygotowanie merytoryczne trenera, jego zaangażowanie w ćwiczenia praktyczne oraz stworzenie przez niego miłej i przyjaznej atmosfery, dającej poczucie komforty i współpracy.".

Sąd Apelacyjny w Poznaniu - Iwona Utrata

ASTOR Sp. z o.o.

"ProOptima zrealizowała z sukcesem proces rozwojowy na przestrzeni kilkunastu tygodni od maja do października 2015. Jego integralną część stanowiło szkolenie o charakterze warsztatowym, ale wyróżnikami były zaangażowanie przełożonych uczestników, diagnoza, a potem odpowiedź na potrzeby szkoleniowe każdego z uczestników i przede wszystkim monitorowanie przez trenera przebiegu wdrożenia zmian precyzyjnie zaplanowanych na szkoleniu, następnie weryfikacja skali zmiany poprzez follow up. Z tego względu polecamy ProOptimę, trenera Tomasza Kras i proces rozwojowy jako szczególnie udaną formę usługi edukacyjnej".

Dyrektor Personalny sieci ASTOR - Agnieszka Politańska

Vesuvius Poland Sp. z o.o.

"W pracy z uczestnikami Pan Tomek Kras był niezwykle uważny i skoncentrowany na potrzebach poszczególnych uczestników. Poprzez zadawane pytania „zmuszał” do konfrontowania się z własnym wyobrażeniem siebie jako lidera, pomagał budować świadomość kompetencji jak i braku kompetencji. Poprzez selektywne ćwiczenia i zdania umożliwiał mierzenie się z własnymi ograniczeniami, eksperymentowanie i ćwiczenie zachowań komunikacyjnych krytycznych dla bycia skutecznym liderem. Zaangażowanie, troska i rzetelność trenera pozwalały grupie bardziej swobodnie angażować się w zaplanowane aktywności warsztatu, w tym również te wymagające sporej odwagi w obszarze pracy uczestników ze swoimi emocjami. Trener potrafił zbudować bardzo indywidualne podejście do każdego z uczestników warsztatu.".

Menedżer HR - Natalia Marciniec

Comarch SA

"ProOptima zrealizowała z sukcesem proces rozwojowy na przestrzeni ostatnich dwóch lat od listopada 2014 - grudnia 2015. Wyróżnikami metod pracy ProOptima jest koncentracja na wprowadzaniu zmiany w zachowaniach uczestników projektu. Takiemu celowi był podporządkowany proces: diagnozy potrzeb rozwojowych kilku grup uczestników, realizacja cykli szkoleń warsztatowych i szkoleń indywidualnych oraz praca wdrożeniowa wśród uczestników. W projekt zaangażowana także kadrę menedżerską, której dostarczono narzędzia umozliwiające monitorowanie i wspieranie zmiany w zachowaniach wśród uczestników. (...) Branża IT to ciągła zmiana. Działając w tej materii od lat, wiemy, że sukces tkwi w nieustannym pogłębianiu wiedzy i zdobywaniu nowych umiejętności. Jako partnera w tym procesie rekomendujemy ProOptima Sp. z o.o.".

Kierownik Centrum Szkoleniowego Comarch SA - Wojciech Czerepak

Spinko Sp. z o.o.

"Pan Tomasz Kalawa, trener i coach w firmie doradczo-szkoleniowej ProOptima, prowadził dla naszej firmy dwudniowy warsztat asertywności. (...) W pracy z uczestnikami Pan Tomek był zdecydowany i odważny, co pozwalało im sprawnie konfrontować „swoje stare nawyki” z obszarami asertywności, które chcieli w sobie rozwinąć. Zaangażowanie, troska i rzetelność trenera pozwalały grupie bardziej swobodnie angażować się w zaplanowane aktywności warsztatu, w tym również te wymagające sporej odwagi w obszarze pracy uczestników ze swoimi emocjami".

Specjalista ds. Kadr i Szkoleń - Blanka Guziak

Autodesk Sp. z o.o.

"Warsztaty z technik twórczego rozwiązywania problemów oraz kształtowania postawy twórczej w zespole były zrealizowane dla zespołu pracującego nad rozwojem programu narzędziowego dla branży budowlanej. (...) Wartość merytoryczna oraz organizacja tych warsztatów zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników spotkania. Szczególnie podkreślali to, że poprzez udział w zajęciach zobaczyli nieco odmienną perspektywę, poznali techniki twórczego rozwiązywania problemów w praktyce i nabyli motywację do stosowania ich w codziennej pracy".

Senior Software Development Manager Autodesk Sp. z o.o. - Tomasz Jakubowski

« 1 2 3 4 »

Najnowszy artykuł