Shadowing… zostań liderem w prawdziwym meczu!

Czym jest shadowing?
Shadowing jest jedną z najbardziej efektywnych form rozwoju kompetencji menedżerów w ich naturalnym środowisku pracy. Coach pełni rolę “shadow coacha” (“cienia”), towarzysząc menedżerowi w jego codziennych obowiązkach i rzeczywistych sytuacjach. Ta forma pracy z definicji zawsze uwzględnia specyfikę branży i stanowiska menedżera, czy jest to menedżer w firmie produkcyjnej czy tez dyrektor sił sprzedaży.

Dla kogo?
Shadownig dedykowany jest w szczególności menedżerom, którzy korzystali już ze szkoleń i są gotowi wyjść poza strefę komfortu i otworzyć się na nowe inspiracje do rozwoju.

Jak przebiega?
Ze względu na swą strukturę, sesja trwa kilka godzin lub cały dzień pracy. Coach pełni wówczas rolę “shadow coacha” (“cienia”), towarzysząc menedżerowi w jego codziennych obowiązkach i rzeczywistych sytuacjach. Jest jego cieniem. Na początku milczącym, a później stawiającym kluczowe dla rozwoju menedżera pytania.  Informacja zwrotna coacha, wzmacniana przekazem wiedzy o konkretnych narzędziach do wykorzystania przez menadżera, czyni shadowing wartościowym i bardzo atrakcyjnym narzędziem w rozwoju menadżera.

Jakie są cele shadowingu?
Celem shadowingu może być zarówno obserwacja zachowań menedżera pod kątem jego kompetencji przywódczych, jak również obserwacja jego działań i komunikacji. Shadowing w bardzo silny sposób wpływa na motywację uczestników do wprowadzania pożądanych zmian, podnosi samoocenę i samoświadomość. Radykalnie zwiększa to efektywność osiągania celów i radzenie sobie z wyzwaniami menedżerskimi.

Przykładowe obszary wykorzystania shadowingu

  • motywowanie kluczowych pracowników z długim stażem oraz motywowanie menedżerów
  • zmiana tzw. zachowań trudnych menedżera/kluczowego pracownika
  • zwiększenie efektywności pracy menedżera a przez to zwiększenie efektywności jego zespołu
  • budowanie większej świadomości tego, w jaki sposób menedżer wpływa na otaczających go ludzi
  • wdrożenie osoby, która pierwszy raz/kolejny awansuje na stanowisko menedżerskie
  • rozwój pracowników o wysokim potencjale (tzw. high potentials)

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz! >>

Najnowszy artykuł