Bon na doradztwo

Zwiększanie konkurencyjności oraz produktywności przedsiębiorstwa wymaga wprowadzania innowacji w sposobie działania. Źródłem takiej innowacji może być wysokospecjalistyczne doradztwo, jakie oferuje ProOptima.

Oferowane doradztwo służy bezpośrednio zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez badanie, analizę, a potem stworzenie strategii działań zwiększających poziom lojalności klientów. To lojalni klienci generują zysk dla firmy i dbanie o nich jest najlepszą strategią konkurencyjną.

Oferujemy Państwu specjalistyczne doradztwo z zakresu budowania lojalności klienta wobec Waszej marki.

Doradztwo realizujemy w 3 kluczowych obszarach:
  1. Badanie rzeczywistego poziomu lojalności klienta z pomocą wskaźnika NPS (Net Promoter Score) – badanie za pomocą metodologii CATI
  2. Pogłębioną analizę aktualnego Customer experience, czyli sumy doświadczeń klienta w kontakcie z marką z wykorzystaniem m.in. narzędzi: Customer Journey – workshop  strategiczny z udziałem menedżerów.
  3. Opracowanie strategii kompleksowych działań zwiększających konkurencyjność przedsiębiorstwa i efektywność w budowaniu lojalności klienta.
Wsparcie w ramach bonu na doradztwo może zostać przeznaczone jedynie na zakup specjalistycznych usług doradczych, przez które rozumie się usługi nie związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak, np. rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.
Doradztwo pomagające zwiększyć lojalność klientów wobec marki spełnia powyższe kryteria. Pomoc udzielana w formule bonów prowadzić będzie, zgodnie z założeniami programu, do zwiększania konkurencyjności oraz produktywności MŚP.

Warunki dofinansowania - bon na specjalistyczne doradztwo

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z Małopolski, które działają dłużej niż 24 miesiące mogą skorzystać ze specjalistycznych usług doradczych. Zakupione usługi, o charakterze prorozwojowym, będą dopasowane do potrzeb MŚP.

Bon na doradztwo może wynosić maksymalnie 20 000 PLN, przy dofinansowaniu:

  • 90% wydatków kwalifikowanych dla wydatków objętych pomocą de minimis, gdy firma ubiega się o bon po raz pierwszy; przy każdym następnym bonie wartość wsparcia będzie malała o 10%;
  • do 50% wydatków kwalifikowanych dla wydatków objętych pomocą na usługi doradcze.


Wnioskodawca sam wybiera wykonawcę usługi zgodnie z warunkami regulaminu.

Planowane są dwa nabory, w których można uzyskać dotację na bon na doradztwo. Pierwszy z nich został już ogłoszony.
Więcej informacji >>

Najnowszy artykuł