Szkolenia dofinansowane z KFS

80% lub 100% dofinansowania na szkolenia dla pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

Dla kogo?
 


O środki z KFS może ubiegać się każdy pracodawca dla siebie i swoich pracowników.

Pracodawcą jest każda osoba zatrudniająca przynajmniej 1 osobę na umowę o pracę (wymiar etatu nie ma znaczenia). Pracownik powinien być zatrudniony na umowę o pracę (wymiar etatu nie ma znaczenia).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Środki z KFS można wykorzystać na szkolenia, kursy, studia podyplomowe i.in

  • 100% dofinansowania otrzymują mikroprzedsiębiorstwa (pracodawcy zatrudniający do 10 osób)
  • 80% dofinansowania otrzymują pozostałe firmy (małe, średnie, duże).

Na każdego pracodawcę lub pracownika można pozyskać bezzwrotne dofinasowanie w wysokości około 12000 PLN na osobę. Dofinansowanie ma formę pomocy de minimis.

Skorzystaj z okazji!

Dowiedz się więcej >>

Wiecej o KFS>>
 

Najnowszy artykuł