Wpis do Bazy Usług Rozwojowych

W styczniu 2017 roku ProOptima uzyskała wpis do Bazy Usług Rozwojowych PARP.
 

Najnowszy artykuł