Customer Effort Score (CES)

Przewiduj lojalność Klientów z pomocą CES

Powtarzanie informacji, wielokrotny kontakt z firmą w tej samej kwestii, niezałatwiona sprawa przez wiele dni czy tygodni, rozmowy z różnymi osobami wewnątrz firmy, niezrozumiałe instrukcje postępowania, procedury wymagające bardzo dużo czasu czy negatywnie naładowane emocjami kontakty z pracownikami obsługi... To tylko kilka przykładów, jak kontakt z firmą może być trudny i nieprzyjemny dla Klienta.

Przeciętny kontakt pomiędzy Klientem a działem obsługi ma cztery razy większe szanse wywołać u Klienta brak lojalności niż jej wzrost. 

Sprawdź, jak dużo wysiłku kosztuje Klientów lojalność wobec Twojej marki.

CES, czyli Customer Effort Score, to wskaźnik służący do pomiaru sygnałów nielojalności Klientów – zanim ci podejmą negatywne dla nas decyzje zakupowe.

Oferta usługi Wdrożenia Standardu Obsługi Klienta - od ProOptima
POBIERZ ofertę badania CES >>

CEM ProOptima
 
Najnowszy artykuł