Projektowanie UCX (Unique Customer Experience)


Zarządzanie doświadczeniem klienta wymaga kompleksowych działań, które zmierzają do realizacji ambitnej i atrakcyjnej wizji przyszłości. Jakie doświadczenia chce firma dostarczać klientowi? W jaki sposób musi zmienić się firma i ludzie, by ta wizja zwiększyła skuteczność biznesu? Kogo i w jaki sposób zaangażować, by wdrożenie zakończyło się sukcesem?

Projektowanie systemu gwarantowania pożądanych doświadczeń klienta zgodnych z obietnicą marki we wszystkich punktach styku obejmuje działania:
  • Rewizja misji, wizji i wartości firmowych – warsztaty strategiczne.
  • CJM „to Be” – mapa pożądanej podróży klienta w kontakcie z marką (jakie emocje i przeżycia chcemy dostarczać klientowi?)
  • Procesy i struktura „to Be” – jakiej zmiany wymagają procesy i struktura organizacyjna, by gwarantować pożądane doświadczenia klienta?
  • Kompetencje „to Be” – które kompetencje i w jaki sposób będziemy rozwijać?
  • Kultura „to Be” – w jaki sposób będziemy angażować na co dzień wszystkich pracowników, by troszczyli się o klienta?
<<Badanie                                     Wdrożenie UC>>                                                 
Najnowszy artykuł