Wdrożenie


Nawet najlepsza wizja zostanie pustą obietnicą, jeśli nie zostanie wdrożona, a zarządza się tym, co jest mierzone. Proponujemy realizację sekwencji kompleksowych działań pod kontrolą KPI. Na tym etapie oferujemy:
  1. Zarządzanie zmianą organizacyjną od wzmacniania zaangażowania przez wsparcie liderów w trakcie realizacji zmiany: konsultacje, facylitację pracy zespołów, shadowing liderów, interim management.
  2. Rozwój kompetencji i zmiana postaw przez: cykle szkoleń, warsztatów, treningów, coachingów doskonalące kompetencje liderskie i obsługowo/sprzedażowe.
  3. Ewaluacja efektów wdrożenia – monitorowanie efektów cząstkowych (KPI), by zarządzać procesem wprowadzania zmiany. Na końcu procesu następuje ocena efektów wprowadzonej zmiany kluczowymi dla firmy całościowymi miarami: NPS, CSI, CES, wyniki biznesowe.
<<Projektowanie UCX                            Ewaluacja i usamodzielnienie>>                                          
Najnowszy artykuł