Chcesz zbudować i zmotywować zespół?

Zespoły są współcześnie kluczową komórką realizującą cele biznesowe. Nikt już właściwie nie jest samodzielnie odpowiedzialny za sukces. Potrzebna jest do tego praca zespołowa.
Jednak grupa ludzi, przed którą stawia się cel lub zadanie do realizacji, nie stanowi jeszcze zespołu.
Zespół to grupa ludzi, która potrafi i chce ze sobą współpracować.

Na szczęście na oba te czynniki można wpływać.
W pierwszej kolejności szkoleniami uczącymi współpracy i komunikacji. Żaden zespół nie zrealizuje sprawnie zadań, jeśli nie będzie chciał współpracować. Można świadomie wpływać na to, czy poszczególni członkowie zespołu chcą ze sobą współpracować. Służą temu projekty integracyjne, team-buildingowe czy coaching zespołowy (team-coaching).

Szkolenia i coachingi w tym zakresie pomagają usprawniać współpracę. W największym stopniu skorzystają z nich:

  • Zespoły projektowe
  • Zespoły interdyscyplinarne
  • Zespoły w strukturze firmy wydzielone do realizacji określonych stałych celów i zadań
  • Działy firmy

Jeśli kierujesz właśnie takim zespołem, to prawdopodobnie Twój zespół w praktyce realizuje większość zadań. Z niektórymi jednak sobie nie radzi. Realizacja części zadań jest okupiona ogromnym wysiłkiem lub zaangażowaniem tylko niektórych członków. Nie wszystkich. Cierpi na tym morale albo efektywność. Być może zespół nie jest w pełni zaangażowany i komunikuje się ze sobą nie tak sprawnie jak dawniej. Być może, z jakiś powodów, członkowie zespołu nie chcą wziąć odpowiedzialności za rezultat. Częściej wybuchają konflikty - mniej lub bardziej gwałtowne. Te ostatnie są najgorsze, bo cierpi przez nie morale całego zespołu. Bywa, że cierpi rezultat - wynik biznesowy.

Jesteś odpowiedzialny za rezultat, jaki osiąga Twój zespół, więc jesteś zależny od ich efektywności.

Możesz zadbać o rozwój miękkich kompetencji zespołu. To one często w większym stopniu, niż kompetencje merytoryczne, decydują o skuteczności w osiąganiu złożonych celów i zadań.

Skorzystaj ze szkoleń i integracji:
Najnowszy artykuł