Chcesz radykalnie poprawić efektywność osiągania celów biznesowych?

Pragniesz radykalnej zmiany w sposobie funkcjonowania firmy?

Nie tylko widzisz w tym szansę, ale nawet konieczność, aby zmienić w Twojej firmie:

 • styl zarządzania lub przewodzenia (leadership),
 • jakość współpracy i komunikacji w zespołach
 • jakość obsługi Klienta
 • poziom kreatywności i innowacyjności
 • inne procesy?

Jak osiągnąć taką zmianę, od czego zacząć, by zmiana miała największą szansę na powodzenie?

Wiesz już pewnie, że pojedyncze szkolenie może zainspiruje, ale nie zmieni zachowań i postaw. Dla uzyskania trwałej poprawy w zachowaniach trzeba planowanego procesu - procesu rozwojowego. A przecież właśnie na takiej zmianie Ci zależy najbardziej.

Projekt rozwojowy jest odpowiedzią na potrzebę zmiany. Do niej dopasowana zostaje metodyka postępowania. Projekty tego typu uwzględniają kompleksowo trzy wymiary zmiany:

 • indywidualny (wiedza, umiejętności i motywacja wewnętrzna),
 • społeczny (motywacja zewnętrzna, umiejętności przełożonych i współpracowników),
 • organizacyjny (strukturalne i systemowe uwarunkowania wprowadzanej zmiany).

Współpraca nasza będzie polegać na zaprojektowaniu i realizacji sekwencji działań umożliwiających przestawienie funkcjonowania organizacji na nowe tory. Pożądany rezultat zmiany określimy w kategoriach czytelnych i umożliwiających monitorowanie.

Spodziewane efekty realizacji projektów rozwojowych:

 • większy zakres i trwałość zmiany poprzez kompleksowe działanie na wielu płaszczyznach (indywidualnej, społecznej, organizacyjnej, umiejętności, motywacja, postawy)
 • oszczędność czasu – kompleksowe działanie skraca czas wprowadzania pożądanych zmian
 • większe prawdopodobieństwo sukcesu przy wdrażaniu złożonej zmiany organizacyjnej niż w przypadku pojedynczych wydarzeń (szkoleń, coachingów, konsultacji)
 • wykorzystanie wiedzy eksperckiej - w obszarze zmiany w Twojej firmie – wiedzy, w której posiadaniu są menedżerowie i pracownicy
 • dynamiczne reagowanie w trakcie wdrażenia na zmianę warunków w Waszym otoczeniu biznesowym i zabezpieczających przed wpływem czynników mogących zakłócić, a nawet uniemożliwić osiągniecie zamierzonych efektów zmiany.

Projekty rozwojowe:

Najnowszy artykuł