Jak działamy?

Praca z nami umożliwia znalezienie nowych, odmiennych perspektyw i sposobów skutecznego postępowania, a także kierunku dalszego rozwoju. Proponujemy zwiększenie efektywności organizacji poprzez:

  • Rozpoznanie silnych stron, na których można budować przewagę konkurencyjną;
  • Odkrywanie elementów kultury organizacji warunkujących jej produktywność oraz identyfikację dźwigni wzrostu;
  • Wzmocnienie strategicznie ważnych kompetencji;
  • Monitorowanie wdrożenia zmian w zachowaniach pracowników;
  • Kreowanie produktywnego środowiska i proaktywnych postaw członków organizacji;
  • Wzmacnianie motywacji i odpowiedzialności za własny rozwój pracowników, a także elastyczności i zdolności uczenia się na doświadczeniach;
  • Eliminowanie przyczyn i mechanizmów obecnych problemów, np. stagnacji, spadku sprzedaży, obniżenia jakości obsługi klienta, spadku jakości produkcji;
  • Wykorzystanie informacji zwrotnych wynikających z ewaluacji prowadzonych projektów.

Dzięki metodyce Osiągania celów Biznesowych (OCB) rozwój kluczowych kompetencji personelu wymagający niewielkiej inwestycji czasu i kapitału stanie się strategiczną dźwignią wzrostu Waszej organizacji.

Najnowszy artykuł