Na czym polegają projekty rozwojowe?

Projekty rozwojowe polegają na zaplanowaniu i realizacji rozłożonego w czasie procesu zmiany organizacyjnej, którego celem jest osiągnięcie radykalnej poprawy efektywności działania. Zmiana może dotyczyć całej organizacji, wybranego działu lub określonej kategorii personelu.

Istotą takiego procesu jest ukierunkowanie na nadrzędny cel i podejście adaptacyjne do jego realizacji. Oznacza to, że w planowaniu kolejnych etapów projektu rodzaj i zakres podejmowanych działań jest konsekwencją wniosków wypływających z uprzednio zrealizowanych etapów. Prowadzona na bieżąco ewaluacja procesu ma na celu nie tylko ocenę skuteczności wdrażanych zmian, ale przede wszystkim ujawnienie czynników odpowiedzialnych zarówno za wspomaganie, jak i blokowanie obranego kierunku rozwoju organizacji.

Projekty rozwojowe realizujemy w ścisłej współpracy z kadrą menedżerską organizacji, która definiuje cele kolejnych działań i podejmuje decyzje o ich zakresie. Nasza rola polega na realizacji usług diagnostycznych, doradczych i szkoleniowych wspierających proces zmian.


Pojedyncze szkolenia zazwyczaj nie działają:

  • Powrót do pracy po szkoleniu najczęściej oznacza jednocześnie powrót do starych nawyków.
  • Pracownicy nie mają czasu na eksperymentowanie z nowymi zachowaniami. Wybierają stare, znane sposoby.
  • Efekty szkolenia utrzymują się przez krótki czas. Stopniowo stają się coraz mniej widoczne.
Najnowszy artykuł