Dlaczego projekty rozwojowe?

Inwestycja w rozwój kadry może i powinna być dla firmy strategiczną dźwignią rozwoju.

By dźwignia zadziałała, nie może się ograniczyć do pojedynczego, dwudniowego szkolenia. Takie działanie przynosi ograniczone rezultaty - inspiruje do rozwoju kompetencji i zmiany nawyków. Jednak pojawia się kłopot z wdrożeniem. Większość z nas ma wrodzoną trudność we wprowadzaniu nawet najbardziej pożytecznych zmian (w żywieniu, dbaniu o zdrowie i WorkLifeBalance). Wąskie gardło stanowi tu brak kontroli nad wykorzystaniem efektów szkolenia - nad wdrożeniem zmian.

W realizację projektu rozwojowego wpisana jest interwencja w to wąskie gardło zmiany. Proces rozwojowy oznacza zaprojektowanie takich rozwiązań systemowych, które stanowią wewnętrzny system wspierający inicjowaną szkoleniami zmianę.

W realizacji projektów doradczych i szkoleniowych stosujemy autorską metodykę OCB – Osiągania Celów Biznesowych. OCB to formuła realizacji projektów w obszarze polityki personalnej ukierunkowana na cele strategiczne przedsiębiorstwa.

Każdy Klient realizujący projekt rozwojowy ma swojego opiekuna – konsultanta koordynującego podejmowane działania i prace pozostałych ekspertów. Elastyczność w realizacji i nastawienie na ściśle zdefiniowane cele oznacza, że na bieżąco reagujemy na Twoje potrzeby i możemy zweryfikować podejmowane działania na każdym z etapów realizacji. Taki sposób realizacji pozwala zmaksymalizować efekt. Dzięki ścisłej współpracy rozpoznajemy i wskazujemy, jak przekształcać bariery organizacyjne, które mogą utrudniać osiągnięcie zamierzonego efektu, na szanse rozwojowe.


Realizując z nami projekty możesz się spodziewać następujących korzyści:

  • większego zakresu i trwałości zmiany zachowań - kompleksowe działanie na wielu płaszczyznach
  • oszczędności czasu – kompleksowe działanie zapobiega rozciąganiu w czasie procesów zmiany, doskonalenia umiejętności
  • eliminacji zbędnego ryzyka - jako następstwa niesystemowego działania (pojedyncze szkolenia często gaszą jedynie „pożary", ale nie usuwają przyczyn problemów, przez co ryzyko porażki rośnie
  • większego prawdopodobieństwa sukcesu przy wdrażaniu złożonej zmiany organizacyjnej
  • wykorzystania najbardziej eksperckiej wiedzy - w obszarze zmiany – wiedzy, w której posiadaniu firma, organizacja już jest
  • dynamicznego reagowania w trakcie wdrożenia na zmianę warunków w Waszym otoczeniu biznesowym i podejmowania działań zabezpieczających przed wpływem czynników mogących zakłócić a nawet uniemożliwić osiągniecie zamierzonych efektów
Najnowszy artykuł