Follow Up

Jak wiadomo, rozwój umiejętności to proces. Nasi Klienci zwracają uwagę, iż bywa często tak, że inicjowane na szkoleniu zmiany zachowań nie są wcielane w życie. Uczestnicy pełni zapału po szkoleniu poddają się przy pierwszych porażkach czy trudnościach we wdrożeniu w praktykę czegoś, do czego byli przekonani podczas szkolenia. Czasami napotykają na niespodziewane trudności czy specyfikę pracy, a czasami po prostu potrzebują natchnienia i potwierdzenia, że dadzą radę. Muszą tylko spróbować jeszcze raz i jeszcze raz.

ProOptima wychodzi naprzeciw takiej potrzebie. Zależy nam na zmianie zachowań, a nie jedynie na realizacji budżetu szkoleniowego.
By wzmacniać efekty zmian zainicjowanych na szkoleniu po 1 - 2 miesiącach proponujemy kolejny etap – szkolenie follow up. Spotkanie to trwa 4 - 8 godzin.

Zakres szkoleń follow – up:

  • Weryfikacja wykonanych zadań domowych zadanych w trakcie szkolenia.
  • Omówienie doświadczeń w stosowaniu nowych umiejętności w praktyce – analiza napotkanych trudności i propozycje rozwiązań.
  • Pogłębienie zagadnień sprawiających trudność - inspiracje do pokonywania przeszkód.
  • Doskonalenie wybranych umiejętności poprzez ćwiczenia – przepracowanie zgłoszonych wyzwań z kamerą - videotrening.
  • Action Plan - ponowne zdefiniowanie obszaru zmiany zachowań.
Najnowszy artykuł