World Café

Metoda warsztatowa World Café to innowacyjny sposób na prowadzenie dialogu, dzielenia się wiedzą i doświadczeniami.

Idea jest prosta.
W trakcie kilku moderowanych godzin dyskusji uczestnicy wielokrotnie przesiadają się od stołu do stołu, aby powiązać swoje doświadczenia i swój sposób postrzegania pewnych kwestii z pomysłami i doświadczeniami innych uczestników. W ten sposób dochodzi do intensywnej wymiany wiedzy i doświadczeń, z której wysnuwają się nowe pomysły i przekonania.

Zasady World Café

  • Miejsce - niezbędne są małe okrągłe stoliki, a na nich flipcharty i kolorowe flamastry. Przy każdym stoliku potrzebne będą cztery krzesła.
  • Powitanie i wprowadzenie - prowadzący wita uczestników i objaśnia im zasady World Café.
  • Rundy w małych grupach - proces zaczyna się pierwszą, z trzech lub więcej, 20-minutową rundą spotkań i dyskusji w małych grupach zgromadzonych przy okrągłych stolikach. Po zakończeniu rundy każdy członek grupy przesiada się do innego stolika. Jedna osoba może pozostać przy stoliku i jako gospodarz wprowadzić nowoprzybyłych w efekty pierwszej rundy.
  • Pytania - każda runda jest poprzedzona pytaniem dostosowanym do kontekstu i celu sesji.
  • Efekty - po wszystkich spotkaniach w małych grupach następuje dzielenie się wnioskami i spostrzeżeniami z dyskusji ze wszystkimi uczestnikami.
  • Warianty - World Café można modyfikować w zależności od kontekstu, liczby uczestników, celu, lokalizacji i innych czynników
Najnowszy artykuł