Appreciative Inquiry

Appreciative Inquiry - Poszukaj i Doceń, to metoda wypracowana w Stanach Zjednoczonych w latach 80-tych. Została spopularyzowana przez Davida Copperidera - profesora psychologii organizacyjnej na Case Western University w Cleveland w Ohio.  Metoda ta zamiast tradycyjnie szukać problemów i słabych stron, każe skupić się na tym, co najlepsze. Opiera się ona na założeniu, że zarówno jednostki, jak i organizacje funkcjonują lepiej, jeśli poświęcą energię na poszukiwanie pozytywnych aspektów swojej działalności. Nie zadaje się tutaj pytania „Co jest nie tak?”, ale „Co nam się podoba?”.

Cele Appreciative Inquiry:

  • Sposoby pracy oparte na „analizie i naprawianiu deficytów” nie są skuteczne, ponieważ skupiają uwagę konsultantów, zarządzających oraz członków organizacji na deficytach i brakach. Takie spojrzenie jest demotywujące dla uczestników systemu i powoduje, że energia funkcjonowania organizacji jest zduszona.
  • Praca z metodą Appreciative Inquiry opiera się na zachęcaniu ludzi do dzielenia się ich własnymi, pozytywnymi doświadczeniami z danego obszaru. Pomaga zbudować pozytywny obraz zespołu, działu czy całej organizacji, zakładając jednocześnie możliwość jej dalszego rozwoju.
Interwencja Appreciative Inquiry zawiera się w:
  •  Odkrywaniu tego, co najlepsze w jednostce/organizacji,
  •  Zrozumieniu, co tworzy to, co najlepsze w jednostce/organizacji,
  •  Wzmocnieniu jednostek, procesów, systemów, które ilustrują to, co działa najlepiej.


Formy pracy w  Appreciative Inquiry:

  • Appreciative Inquiry Summits - interwencje kierowane do dużej liczby osób. Uczestnicy są włączani w 4-etapowy, kolektywny i systematyczny proces odkrywania na nowo mocnych stron, pozytywnych właściwości i aspiracji, które w efekcie mają na celu pozytywną zmianę całego systemu.
  • Praca indywidualna (np. z kadrą zarządzającą czy z zespołem). Poprzez 4-etapowy proces, konsultant pracuje z kadrą zarządzającą nad zidentyfikowaną potrzebą/kierunkiem, w jakim organizacja chce iść. Aby uzyskać większy wpływ na system, konsultant może zasugerować /wspólnie zaprojektować narzędzia, które przeniosą zbudowaną strategię do zespołu/zespołów.


Myślisz, że takie podejście może być wartościową alternatywą dla „burzy mózgów” i jałowych dyskusji, które można podsumować: „Nie da się!”?
Chcesz doświadczyć jakościowej zmiany sposobu pracy i jej efektów?
Czekamy na kontakt z Twojej strony.

Najnowszy artykuł