Solution Focused Coaching

Efektywny coaching jest związany z odnajdywaniem rozwiązań. Przyjmujemy w nim perspektywę przyszłości a nie przeszłości.

Coach pyta:
Jak możesz to zmienić?
Jak możesz to ulepszyć?
Jak możesz to zrobić lepiej?

Nie usłyszysz od coacha pytań:
Dlaczego to się wydarzyło?
Kto jest winny?
Dlaczego tego nie zrobiłeś?

Coaching menedżerski skoncentrowany na rozwiązaniach - jest stanem umysłu, sposobem myślenia, postawą. Wielu, chcąc prowadzić coaching w istocie instruuje lub udziela rad. Tymczasem w coachingu skupionym na rozwiązaniach, pytania są zadawane w ten sposób, by kierować uwagę w stronę rozwiązań. Zamiast rozmawiania o przyczynach, powodach, trudnościach coach eksploruje z Klientem przestrzeń pożądanych celów, wyjątków, które w przeszłości prowadziły do sukcesów, rozwiązań i posiadanych zasobów.

Bycie skoncentrowanym na rozwiązaniach i skoncentrowanym na pracowniku jest nie lada wyzwaniem dla polskich menedżerów. Jeśli jednak pracownik ma nieco doświadczenia w pracy, to jedynie ten sposób zarządzania pomaga mu odnaleźć jego własne sposoby i rozwiązania najszybciej jak to tylko możliwe. Dzięki temu zaangażowanie rośnie, a odpowiedzialność pozostaje w rękach pracownika. A czy nie o to chodzi we współczesnym zarządzaniu ludźmi?

Najnowszy artykuł