Awayday 

W miejscu pracy ludzie są często zbyt zajęci, by poświęcać czas na wzajemne poznawanie się i refleksję nad tym, jak mogą lepiej i efektywniej współpracować ze sobą. Awayday daje na to czas i przestrzeń.

Czym jest awayday?

Awayday to spotkanie działu lub zespołu, które odbywa się poza biurem, z dala od codziennego otoczenia pracy jego uczestników. Awayday trwa zazwyczaj cały dzień, może jednak w zależności od potrzeb i ustalonych celów trwać pół dnia lub dwa dni.
Awayday jest w równym stopniu zainspirowany tradycyjną integracją firmową, co zebraniem biznesowym. Z obydwu metod czerpie to, co najlepsze - zespół nie tylko osiąga efekt synergii, ale też w niestandardowy i przyjemny sposób pracuje nad wyzwaniami biznesowymi, co bezpośrednio przekłada się na lepsze efekty zespołu i firmy.

Cel i korzyści awayday

Awayday może być wykorzystany do wielu różnych celów – do rozwoju strategii firmy, do zwiększenia efektywności zespołu i jego członków bądź do rozwiązania aktualnych problemów w zespole, dziale, firmie.

Przykłady zrealizowanych awayday

Firma/organizacja: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Zespół: Dział Dochodzeń Parlamentarnych
Uczestnicy: 9 osób - dyrektorzy i menedżerowie wyższego szczebla
Cel: opracowanie zarysu planu działania na następny rok w oparciu o cele strategiczne i biznesowe organizacji, zidentyfikowanie problemów i innych kwestii, które mogą wpłynąć na pracę działu w najbliższych 12-18 miesiącach, wypracowanie i uściślenie zakresu obowiązków dwóch dyrektorów
Zastosowane metody: analiza PESTLE, speed dating, analiza SWOT, moderowana dyskusja

Firma/organizacja: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Zespół: Dział Corporate resources
Uczestnicy: 88 osób – dyrektorzy, menedżerowie wyższego szczebla, menedżerowie liniowi, pracownicy operacyjni
Cel: pogłębienie wiedzy na temat ról i obowiązków pełnionych przez innych pracowników oraz wypracowanie modelu współpracy w celu zapewnienia efektywnej obsługi klienta wewnętrznego, kreowanie relacji pomiędzy zespołami, lepsze poznanie się pracowników, dobra zabawa
Zastosowane metody: wywiady z klientami wewnętrznymi - moderowana dyskusja i action plan, knowledge cafe, gry i ćwiczenia grupowe (tworzenie reklamy działu, quiz, gry na lepsze poznanie się)

Firma/organizacja: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Zespół: Dział Komunikacji
Uczestnicy: 11 osób – dyrektor, menedżerowie, pracownicy operacyjni
Cel: optymalizacja współpracy w zespole, lepsze poznanie się pracowników, dobra zabawa
Zastosowane metody: malowanie sklepu charytatywnego, kwestionariusz MBTI, omówienie rezultatów i moderowana dyskusja.

Najnowszy artykuł