Proces rozwojowy

Metoda Osiągania Celów Biznesowych (OCB)

Pojedyncze szkolenie to za mało, by osiągnąć pożądaną zmianę - cel biznesowy, zmianę w zachowaniach, zmianę w postawach uczestników. Pewnie, podobnie jak my, ostrożnie podchodzisz do obietnic niesamowitych rezultatów dwudniowego szkolenia. Ale, podobnie jak nam, zależy Ci właśnie na takich efektach.

Dla ambitnych Klientów stworzyliśmy proces rozwojowy. Znacznie więcej niż szkolenie.

By osiągnąć prawdziwą zmianę trzeba czegoś więcej: zaplanowanej, wieloetapowej, kompleksowej sekwencji działań. Są nimi procesy rozwojowe. W ich osiąganiu pomaga nam metodyka OCB.

Inwestycja w rozwój kadry jest dla przedsiębiorstwa strategiczną dźwignią rozwoju. W realizacji projektów doradczych i szkoleniowych stosujemy autorską metodykę OCB – Osiągania Celów Biznesowych. Na sukces w biznesie składa się wiele czynników, jednak zawsze jednym z kluczowych jest wsparcie strategii rozwoju przez personel organizacji. OCB to formuła realizacji projektów w obszarze polityki personalnej ukierunkowana na cele strategiczne przedsiębiorstwa. Najbardziej przydatna jest dla firm w fazie dynamicznego rozwoju.

Efekty:

  • Skupienie oddziaływań na czynnikach sukcesu – obszarach funkcjonowania firmy kluczowych dla osiągania celów biznesowych
  • Racjonalne inwestowanie środków w wybrane, wyselekcjonowane obszary (kompetencje, struktura, procesy)
  • Partnerstwo w rozwoju – Klient przez cały czas realizacji usługi nadzoruje i koordynuje podejmowane działania, natomiast rola konsultantów zewnętrznych polega głównie na inspirowaniu i precyzowaniu alternatywnych rozwiązań
  • Pomiar skuteczności jako zintegrowana część planowanego procesu/rozwiązania. Realizacji usługi towarzyszy ocena efektów w oparciu o zdefiniowane wskaźniki OCB.

Projekty OCB realizowane są w powtarzalnym cyklu:

Metodologia OCB skupiona jest na planowaniu i realizacji projektów bezpośrednio przyczyniających się do osiągania celów biznesowych w realiach danej organizacji.

  • Identyfikacja celów biznesowych
  • Współ/Definiowanie procesów kluczowych dla realizacji Celów Biznesowych
  • Projektowanie usługi wzmacniającej kluczowe procesy – jej zakresu, charakteru, przebiegu
  • Określenie wskaźników biznesowych – Markerów Osiągana Celów Biznesowych
  • Realizacja wybranego scenariusza usług wraz z monitorowaniem efektów bezpośrednich i pośrednich
  • Określenie efektów odroczonych oraz ewaluacja skuteczności projektu

Metodykę OCB stosujemy przy realizacji cyklów szkoleniowych i programów rozwojowych.

Najnowszy artykuł